Rechten schrapt aanwezigheidsplicht

Sanctie voor wegblijvers vervalt in het tweede semester
21 Maart 2013

De Rechtenfaculteit gaat de afwezigheid van eerstejaars bij werkgroepen in het tweede semester niet langer registeren via de onderwijsadministratie. De sanctie voor veelvudig afwezige studenten vervalt.

Eerstejaars die meer dan 20 procent van hun werkgroepen misten, werden tot voor kort uitgesloten van het tentamen. Dat is nu plots niet meer het geval. Een opvallend besluit omdat de rechtenfaculteit al een aantal jaar eerstejaarsstudenten intensiever begeleidt. En niet zonder succes. De uitval ging omlaag.
Studenten kregen vorige week echter een mail waarin staat dat ‘per maandag 11 maart 2013’ de registratie van de aanwezigheidsplicht voor werkgroepen de rest van het collegejaar komt te vervallen. ‘Dit geldt voor alle vakken die vorige week van start zijn gegaan en die nog moeten starten.’
De faculteit legt er nog wel de nadruk op dat het opheffen van deze registratie niet betekent dat er helemaal geen aanwezigheidsplicht meer geldt. De vakcoördinatoren kunnen nog wel interne regels stellen aan de aanwezigheid, maar er zijn geen presentielijsten meer die naar de onderwijsadministratie worden gestuurd.
Waarom heeft de faculteit dit besluit genomen? ‘We hebben gemerkt dat studenten bij de overgang van het eerste naar het tweede jaar moeite hebben hun eigen verantwoordelijkheid te nemen voor het volgen van het onderwijs’, legt Hester Minnema onderwijsmanager van de faculteit uit. ‘De vraag rees daarom of we ze niet te lang in het eerste jaar bij het handje nemen en beter aan het eind van het eerste semester vast kunnen laten wennen aan een grotere mate van zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. Vandaar dat we dit jaar daarmee gaan experimenteren.’
Het experiment geldt dus alleen voor studenten in het tweede semester. ‘De registratie en de sancties in het eerste semester blijven bestaan.’
Ook de conditionele herkansing is niet geschrapt. Iedere student krijgt maximaal twee kansen per academisch jaar om het tentamen te doen. En alleen studenten die bij hun eerste poging hoger dan een vier halen, mogen herkansen.’
In ieder geval een eerstejaars student is blij met het vervallen van de aanwezigheidsplicht: ‘Jajajajajajjaaja de aanwezigheidsplicht t/m het einde van het jaar vervalt, loveee Universiteit Leiden’, twitterde Shila Kobakiwal. Anne-Marie Leichsenring, universiteitsraadslid van studentenpartij SGL, had het nieuws gehoord van eerstejaars in haar voormalig verenigingshuis. Ze liet tijdens de raadsvergadering afgelopen maandag weten dat ze ‘verbaasd’ is over het besluit. ‘Ik vind het heel raar.’ Ze wil graag uitleg van de faculteit over de kwestie.

Deel dit bericht: