Opinie: We kunnen veel leren van de hogeschool

Koester de samenwerking tussen universiteit en hbo

Hogescholen staan dichter bij de beroepspraktijk en doen kwalitatief goed onderzoek. Daar kan de
universitaire gemeenschap veel van opsteken, betoogt hoogleraar Tjerk Oosterkamp.

De relatie tussen hogescholen en universiteiten is zich in de afgelopen jaren in hoog tempo aan het ontwikkelen. Hoewel maar een zeer beperkt aantal van de masterstudenten natuurkunde, die ikzelf tegenkom, voorheen aan een hbo hebben gestudeerd, is het in andere beroepsgroepen al algemener.

Op de website van de Hogeschool Leiden is voor een aantal opleidingen te lezen onder welke voorwaarden afgestudeerden kunnen doorstromen naar de universiteit. Er moet dan bijvoorbeeld een pre-universitaire minor worden gevolgd en de scriptie dient dan te worden meegelezen door iemand aan de universiteit.

Ondertussen wordt de grens tussen hogeschool en de universiteit ook in andere opzichten vager. Er wordt aan diverse hogescholen kwalitatief goed onderzoek gedaan. Het valt mij bijvoorbeeld op dat in de wetenschapsbijlagen van dagbladen geregeld belangwekkende maatschappelijke ontwikkelingen worden onderzocht en gekwantificeerd door onderzoekers en studenten van hogescholen.

Deze ontwikkeling is relevant voor de universitaire gemeenschap, zeker wanneer we in ogenschouw nemen dat het in zekere mate analoog is aan een andere verschuiving van het onderzoek aan de universiteit. In de bètawetenschappen wordt in het kader van de topsectoren bijvoorbeeld van mij gevraagd om mijn onderzoek nadrukkelijker aan te laten sluiten bij de wensen van de BV Nederland.

Ik vind het niet verwonderlijk om te zien dat de aard van het onderzoek aan het hbo dichter bij de beroepspraktijk staat omdat het hbo een veel sterkere band heeft met de beroepspraktijk. Ik verwacht dat er voor de universitaire gemeenschap hier nog heel wat van de hogescholen valt te leren.

Elders in deze krant wordt bericht over de intreerede van een nieuwe lector aan de Hogeschool Leiden. In zekere zin laat het lectoraat van lector Dieuwke Hovinga een appel uitgaan naar de universiteiten omdat zij met haar onderzoek vraagstukken zal adresseren, die traditioneel minder snel binnen de universiteit worden gesteld.

Wanneer u dit leest heb ik inmiddels voor het eerst een inaugurele rede van een nieuwe collega aan de Hogeschool Leiden bijgewoond. Ik verwacht er veel van en ben benieuwd hoe de relatie met de hogescholen zich verder gaat ontwikkelen. Ik hoop dat Mare ons geregeld blijft informeren over goede voorbeelden van samenwerking, de meerwaarde voor onze studenten van een opleiding waarin een beroepsopleiding en de wetenschap hand in hand gaan, de ontwikkeling van de wettelijke kaders.

Tjerk Oosterkamp is hoogleraar experimentele natuurkunde.

Deel dit bericht:

Voorpagina

Wiet als zelfmedicatie

Nog helemaal niet zo gek lang geleden zag Nederland blowen als een onschuldige bezigheid. …

Achtergrond

Het adembenemende begin

Voor de meesten is de scriptie het sluitstuk van de academische vorming. Voor hoogleraren …

Wetenschap

Studentenleven

Rubrieken

English page