Woonhotel voor geleerden

Emeritus droomt van 'academisch gemeenschapje'
14 Februari 2013

Emeritus hoogleraar Roel in ’t Veld wil op het gebied van de vroegere Van der Klaauwtoren een woonhotel voor universitairen op leeftijd beginnen.

Nu de Van der Klaauwtoren grond is gesloopt start de universiteit met de openbare verkoop van het gebied aan de Sterrenwachtlaan. De inzet is een kant-en-klaar plan, uitgetekend door een architect: zestien appartementen in een nieuwe toren en een penthouse op het dak, twaalf herenhuizen, een poortwoning, drie nieuwe cottages en drie bestaande. De vergunningen zijn volgens de universiteit al rond. Zo’n 140 particulieren zijn inmiddels geïnteresseerd in een van de 36 woningen. De universiteit wil echter alleen in zee gaan met aannemers of kopersgroepen die het volledige plan willen overnemen. Daarvan hebben er ruim tien zich gemeld, onder wie Roel in ’t Veld, emeritus hoogleraar bestuurskunde en oud-staatssecretaris van Onderwijs.

Wat is uw plan?
‘Ik zoek mensen die willen investeren en meedenken over hoe ze willen leven. Dat lijkt me op zich al een mooie democratische ervaring. Misschien kunnen we een of twee woningen inrichten voor gemeenschappelijke faciliteiten, zoals een zorg- of eetgelegenheid. Het lijkt me leuk om op die manier een gemeenschapje te vormen met mensen die iets met de universiteit hebben.’

Een bejaardentehuis voor emeritus hoogleraren?
‘Het plan is eerder gebaseerd op de woonhotels die de gemeente Den Haag eind negentiende, begin twintigste eeuw bouwde. Het was iets typisch Haags, in Rotterdam en Amsterdam vond je ze nauwelijks, laat staan in Leiden.
‘Deze gebouwen bestonden uit individuele woningen met een paar gemeenschappelijke voorzieningen, zoals een bibliotheek, een restaurant en een muziekzaal. In het Sterrenwachtproject zouden we misschien een paar goedkopere woningen voor jonge promovendi kunnen bouwen die gekwalificeerd zijn om basiszorghandelingen te verrichten. Maar een gezamenlijke ruimte voor een groepje musici zou ook mooi zijn.’

Wat moeten we investeren om tot dit gemeenschapje te mogen behoren?
‘Nadat het plan is binnengehaald moet er natuurlijk daadwerkelijk gebouwd worden. Een aannemer schatte de kosten van appartementen op 270 tot 320 duizend euro en die van herenhuizen rond 500 duizend. Maar op deze manier hebben we geen ontwikkelaar nodig, waardoor we waarschijnlijk tien procent lager uitkomen.
‘Geïnteresseerden met een zekere koopkracht kunnen e-mailen naar roelintveld@hotmail.com.’

Deel dit bericht: