Misschien toch megacampus

14 Februari 2013

De megacampus Leidse Schans, die door Duwo werd geschrapt in verband met het aangekondigde kabinetsbeleid, kan er wellicht toch komen. ‘Maar het blijft nog onduidelijk.’

Dat is het gevolg van het woonakkoord dat D66, ChristenUnie en SGP dinsdagavond bereikten. 

De hoogte van de huur voor een woning wordt volgens het akkoord niet gekoppeld aan de WOZ-waarde van een huis, zoals het kabinet aanvankelijk van plan was, maar met een puntensysteem, zoals nu ook al het geval is.
Koppelen aan de WOZ-waarde leidt volgens de betrokken partijen tot een onwerkbare situatie doordat de waarde van woningen achteruitgaat.
Mede doordat de huurprijzen van studentenwoningen door de voorgenomen regel flink omlaag zouden moeten, staakten investeerder Syntrus Achmea en studentenbeheerder Duwo eind vorig jaar hun plannen voor de bouw van de megacampus.
Of de campus er nu wel komt blijft nog onduidelijk, zegt Joke Rienmeijer, voorlichter van DUWO.
‘Het ergste is van de baan, maar wat blijft, is de verhuurdersheffing. Die is met de nieuwste plannen weliswaar wat lager geworden, maar momenteel is hij er in het geheel niet’,
Daardoor heeft Syntrus Achmea ook nog geen definitief besluit genomen over de bouwplannen. MVW

Deel dit bericht: