Hebreeuws wordt toch opgeheven

Raad laakt slechte communicatie
14 Februari 2013

De universiteitsraad gaat toch akkoord met schrappen van een aparte opleiding Hebreeuwse en Joodse Studies. Wel moet expertise en staf behouden blijven en er moet een duidelijk zichtbare afstudeerrichting Hebreeuws aangeboden worden.

De instroom van de opleiding stopt per 1 september 2014. De vakken gaan op in drie brede bachelors: oude culturen van de Mediterrane wereld, Midden-Oosten studies en wereldgodsdiensten.
Ook de opleiding Godgeleerdheid stopt. Daar had de raad al eerder mee ingestemd.
De raad ging vorige week niet akkoord met het verdwijnen van Hebreeuws. Het college van bestuur slaagde er toen niet in om de raadsleden ervan te overtuigen de weinig studenten trekkende opleiding te schrappen. Het in de lucht houden van de opleiding leek de raad een relatief kleine moeite.
Het college toverde echter maandag twee nieuwe konijnen uit de hoge hoed. ‘De administratieve lasten om een opleiding te laten bestaan worden er niet minder op bij een lager aantal studenten’, zei vice-rector magnificus Simone Buitendijk. ‘De kosten om aan kwaliteitseisen van de overheid te voldoen zijn hoog. Denk alleen maar aan de hele accreditatiecyclus.’ Volgens Buitendijk lag dit ‘belangrijke argument’ zo voor de hand dat het ‘in eerdere correspondentie met de raad te weinig aan de orde kwam.’
Buitendijk legde ook uit dat er binnen de opleiding problemen waren. ‘De opleiding was een experiment. Een samenvoeging in 2009 van Hebreeuwse en Aramese Talen en Culturen en het traject Jodendom. Dat was een verstandshuwelijk. Er is geen liefde gaan bloeien. Het zijn twee verschillende fracties gebleven.’
De raad liet zich door de nieuwe argumenten overtuigen. ‘We hebben veel nieuwe informatie gehad en daaruit blijkt dat de opleiding toch niet levensvatbaar lijkt’, zei Maarten Jansen van promovendipartij PhDoc. ‘Een afstudeerrichting is het hoogst haalbare. Alles moet wel duidelijk zichtbaar zijn. Het lijkt me de meest verstandige oplossing.’
De raad wil wel dat er extra aandacht wordt besteed aan de promotie en communicatie van de afstudeerrichting. Over de procedure is de raad niet tevreden. ‘Het heeft ons echt gestoord dat we op zo’n laat moment nieuwe informatie hebben gekregen’, zei Ide Hendriks van studentenpartij SGL. ‘Dan is het moeilijk om nog te kunnen overleggen.’
‘De informatievoorziening was gebrekkig’, aldus Marc Newsome van studentenpartij BeP. ‘Dat is kwalijk, schadelijk en moet echt beter.’
Volgens Buitendijk was het in eerste instantie niet aan het college om zich met facultaire zaken te bemoeien. De faculteitsraad was immers al akkoord gegaan. ‘We moeten maar eens een discussie voeren met de medezeggenschap waar welke verantwoordelijk ligt.’
De studenten van Hebreeuws zijn niet blij dat de raad om is gegaan. ‘We zijn teleurgesteld’, zegt Angelique Hofman, derdejaars Hebreeuwse en Joodse Studies na afloop van de vergadering. ‘Nu moeten we maar zien wat er gaat gebeuren.’
Ook studiegenoot Hannes Vlaardingerbroek vindt het tegenvallen. ‘Vorige week leek de universiteitsraad tegen te stemmen. Nu krijgt de raad op het laatste moment een plan. Wij hebben er niets van gezien.’

Deel dit bericht: