Gehandicapte student relatief tevreden

14 Februari 2013

Hoewel er ruimte is voor verbetering, neemt de tevredenheid van studenten met een functiebeperking toe.

Dat zegt minister van Onderwijs Jet Bussemaker in reactie op Kamervragen van Tweede Kamerleden Mohandis en Otwin van Dijk (beiden PvdA). De vragen werden gesteld naar aanleiding van de Keuzegids ‘Studeren met een handicap 2012’. Hierin gaven studenten met een beperking de instellingen gemiddeld tussen de 6 en 6.5 als waardering. 

Ook aan de Universiteit Leiden neemt de tevredenheid onder studenten met een functiebeperking toe. Maar er blijven een paar aandachtspunten, schreef vice-rector magnificus Simone Buitendijk onlangs in een brief aan de universiteitsraad. Uit onderzoek van het ICLON blijkt dat respondenten negatief oordeelden over voorlichting en informatievoorziening.
Daarnaast zijn de studenten met een functiebeperking niet erg tevreden over de snelheid en duidelijkheid van antwoorden die ze krijgen, en evenmin over de hoeveelheid begeleiding en hulpmiddelen. Het verkrijgen van faciliteiten brengt soms veel regelwerk met zich mee. Hoewel studieadviseurs erg behulpzaam zijn, vindt men de inzet van de opleiding zelf vaak onvoldoende.
Het Fenestra Disablity Centre, het universitaire informatiecentrum voor studenten met een functiebeperking met de daaraan verbonden studentendecanen, deed onderzoek naar de studievoortgang.
Studenten met een leerstoornis doen het net zo goed als studenten zonder leerstoornis, en het studierendement van studenten met een psychische aandoening steeg. Studenten met een fysieke beperking scoorden juist slechter, mogelijk door de strengere aanwezigheidsplicht. In de nationale scholierenenquête scoorde de Universiteit Leiden rond het landelijk gemiddelde. PM

Deel dit bericht: