Excellentie samengeveegd

14 Februari 2013

Administratief is nog niet alles afgerond, maar vandaag viert de Honours Academy haar aftrapfeestje. De Universiteit Leiden heeft diverse programma’s voor de allerslimsten, van het Pre-University College voor VWO-scholieren tot het Leiden Leadership-programma voor masterstudenten. Die zijn nu allemaal bij elkaar geveegd tot één clubje, de Honours Academy. Juriste prof.dr. Willemien den Ouden is benoemd tot dean. ‘Het doel van de operatie was vooral om samen te brengen en te ordenen.

Er waren veel initiatieven, maar het was onduidelijk hoe die samenhingen. Nu zit alles op één lijn, en is ook het makkelijker om de programma’s voor excellente studenten te profileren’, aldus Den Ouden. De zogeheten Honours Colleges voor bachelor-studenten blijven wel uitgaan van de faculteiten. ‘Zij krijgen wel meer mogelijkheid om te netwerken, en om dingen te leren die buiten de onderwijsdoelen van hun eigen faculteit vallen. Studenten geven zelf ook aan dat ze dat willen.’

Deel dit bericht: