100 miljoen

14 Februari 2013

Het kabinet zet tempo achter de in het regeerakkoord aangekondigde extra 100 miljoen euro voor NWO-onderzoek. De investering komt van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en begint in 2014 met 25 miljoen euro. Dat bedrag loopt jaarlijks op tot 100 miljoen in 2018. 

Het ministerie van Economische Zaken investeert bovendien eenmalig 50 miljoen om de samenwerking tussen bedrijfsleven en onderzoekers in de zogenaamde topsectoren te stimuleren. Dat zijn de gebieden waarin Nederland wereldwijd excelleert, zoals chemie, logistiek en water. Momenteel bedraagt het jaarlijkse budget van de NWO ruim 500 miljoen euro. Daarmee is de organisatie een van de grootste wetenschapsfinanciers van Nederland.

Deel dit bericht: