Slechte spellers volgend jaar de klos

31 Januari 2013

Rechtenstudenten die in september 2012 van start gaan, worden van de studie verwijderd als ze zakken voor de taaltoets. Dit jaar zijn er nog geen consequenties verbonden aan een onvoldoende.

Het bestuur van rechten wilde eigenlijk al dit collegejaar de mogelijkheid hebben om studenten die het Nederlands niet voldoende beheersen de deur te wijzen. Dat bleek om verschillende redenen niet haalbaar. Rechten wil bijvoorbeeld dat potentiële studenten goed geïnformeerd worden over de toets. Dat was dit collegejaar nog niet mogelijk.
Vanaf 2012 wordt de toets opgenomen in het onderwijs- en examenreglement van de faculteit. Studenten krijgen een herkansingsmogelijkheid.
‘Het is een fikse ingreep’, zei uittredend decaan Carel Stolker vorige week tijdens de faculteitsraad. ‘Maar tot nu toe wordt vaak pas veel te laat vastgesteld dat een student een taalachterstand heeft.’
Voor de tweede toets die in mei van dit jaar werd gehouden, haalde 30 procent een onvoldoende. Als dat in 2012 weer gebeurt, dan moet een groot gedeelte van de studenten vertrekken. Dat zou vervelend kunnen uitpakken.
‘Wat doen we als blijkt dat we na de toets ineens een derde minder studenten hebben?’ wilde personeelsraadslid Birgit Wildenburg weten. Het faculteitsbestuur gaat er echter vanuit dat er een grote overlap gaat zijn tussen de groep studenten die hun bsa niet halen en de zakkers voor de toets. ‘Als er geen relatie blijkt te zijn dan hebben we een probleem, zei Pauline Schuyt, de portefeuillehouder onderwijs in het bestuur.
Ook verwacht het bestuur dat alle studenten de toets heel serieus maken als er ernstige consequenties aan zakken zijn verbonden. In mei was er ongetwijfeld een gedeelte van de studenten die er met de pet naar gooide. Het bestuur hoopt dat percentage van dertig procent flink zal zakken. VB

Deel dit bericht: