Salariskwestie uit Wikipedia-lemma rector geschrapt

Door Bart Braun
31 Januari 2013

Uit het Wikipedia-lemma van rector magnificus Paul van der Heijden zijn passages geschrapt over diens overschijding van de Balkenende-norm.

Dinsdag ontdekte een Wikipedia-redacteur de meer dan drie maanden oude verandering in het lemma van de rector. Twee alinea’s over zijn inkomen waren verwijderd, door een gebruiker met de naam Hettyvandermeij.

De belangrijkste: ‘Op 24 november 2010 nam de faculteitsraad Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden unaniem een motie van treurnis aan, wegens het overschrijden van de Balkenende-norm in de beloning van twee leden van het college van bestuur, onder wie Van der Heijden.’
Radiojournalist Botte Jellema schreef een stukje over de verwijdering op zijn weblog. Daar merkt hij iets op: de personal assistant van Van der Heijden heet Hetty van der Meij. ‘Onwelvallige informatie weggehaald? Dat is nieuw voor mij’, reageert ze telefonisch. ‘Maar uw gesprek schikt mij niet op dit moment, omdat ik niet op de universiteit ben. Ik ga u dus wegdrukken, dag!’
Universitair voorlichter Caroline van Overbeeke bevestigt dat de veranderingen afkomstig zijn van het bestuursbureau. Onduidelijk is of Van der Meij dit op eigen initiatief deed, of in opdracht van Van der Heijden.
Van Overbeeke: ‘Wij vinden dat als er onjuistheden staan, we die zelf mogen aanpassen, en zo ook bij stukken die uit de context gerukt zijn.’ Maar die motie was er toch gewoon? ‘Ja, maar Van der Heijden zit onder de Balkenende-norm.’
De rector ontvangt volgens het jaarverslag van de universiteit een bruto salaris van € 167.424, lager dan dat van de voormalige premier.
Maar daarbovenop ontvangt hij een pensioenvoorziening van enkele tienduizenden euro’s (€ 43.622, verleden jaar), en als je die twee bedragen optelt, kom je juist boven de norm uit.

‘Pensioen is geen salaris’, aldus Van Overbeeke. ‘Die fout wordt elke keer weer gemaakt.’
Maar hoe zit het dan met die Balkenende-norm? ‘Niemand weet precies wat er wel en niet onder die norm verstaan wordt’, legt financieel expert Martijn van Namen van GVN adviseurs uit. ‘Loon is alles dat uit dienstbetrekking wordt verkregen, maar het daadwerkelijk genoten loon is minder. De vraag is wat er indertijd bedoeld werd met die Balkenende-norm.
Vallen royale onkosten er ook onder? Dat wordt vaak niet zo gezien. Om daar een einde aan te maken, ligt er een wetsvoorstel in de Tweede Kamer.
Daarin staat niet alleen een maximum salaris van € 187.340, maar ook maximale ontslagvergoeding en een maximum op ‘voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn’, zoals pensioenen. Dat voorgestelde maximum is € 28.767.
Als die wet wordt aangenomen, zal Van der Heijden dus wat van zijn pensioenvoorziening naar zijn salaris moeten laten schuiven om onder de Balkenende-norm te blijven.
De gewraakte teksten zijn inmiddels weer terug te lezen op Wikipedia. BB

Deel dit bericht: