Farmacologen boos over opheffing

En gaan desnoods naar de rechter

Door Dirk-Jan Zom
31 Januari 2013

De sectie medische farmacologie van het Leiden Amsterdam Centre for Drug Research (LACDR) wordt waarschijnlijk opgeheven. Medewerkers ontvingen in juli een bevestiging van het faculteitsbestuur Wiskunde en Natuurwetenschappen, nadat de faculteitsraad met de plannen had ingestemd.

Het faculteitsbestuur blijft erbij dat de sectie onvoldoende past binnen het profiel van de faculteit en dat de aanvullende financiering met het oog op de bezuinigingen niet langer op te brengen valt, zo staat in een nieuw voorstel voor een reorganisatieplan.
De sectie wordt gefinancierd door het Leids Universitair Medisch Centrum, maar volgens het bestuur is deze bijdrage niet voldoende en moet de faculteit bijspringen. De bijdrage wordt volgend jaar gekort met een ton tot 600.000 euro. De voorgestelde samenvoeging van andere secties binnen het LACDR is wel van de baan. Hier bestond geen draagvlak voor binnen het instituut, zo bleek uit reacties op een eerdere versie van het reorganisatieplan.
De medewerkers blijven bij hun bezwaren. Volgens hen past medische farmacologie wel binnen het profiel van de faculteit en kan het onderzoek juist bijdragen aan de geplande intensivering van samenwerking met het LUMC. De bijdrage van het LUMC is volgens hen wel voldoende. Volgens het plan van het faculteitsbestuur bedragen de kosten van continuering van de sectie 1,7 miljoen euro.
Op een voorstel om medische farmacologie en farmacologie samen te voegen is volgens Erno Vreugdenhil, waarnemend hoofd van medische farmacologie, geen reactie ontvangen. Vreugdenhil zegt dat dit een besparing van twee ton kan opleveren en dat er draagvlak voor bestaat binnen het instituut.
Het definitieve besluit over de opheffing zal waarschijnlijk in september zal vallen. Dan is er nog de mogelijkheid om bezwaar in te dienen bij de Commissie voor Beroep en Bezwaar. Vreugdenhil: ‘Dat gaan we zeker doen. Wij vinden de situatie dusdanig absurd en zijn ook erg boos. Alles wat in onze macht ligt zullen we doen, ook als dat tot een gang naar de rechter leidt, al hoop ik niet dat het zo ver komt.’
Het LUMC onderzoekt nog waar het geld dat nu naar medische farmacologie gaat in de toekomst voor gebruikt zal worden. Volgens Vreugdenhil heeft de raad van bestuur aangegeven dat het geld beschikbaar zal blijven om de band met het LACDR te verstevigen.
Decaan van de bètafaculteit Sjoerd Verduyn Lunel was deze week niet voor commentaar bereikbaar.

Deel dit bericht: