Exit assessor

Er komt geen student-assessor in het college van bestuur. Dat is de reactie van staatssecretaris Zijlstra op een Kamermotie. Volgens de oppositie zouden dubieuze afstudeerpraktijken zoals bij InHolland eerder aan het licht komen wanneer er een student-assessor in het college van bestuur zou zitten. Zijlstra gelooft echter niet dat een student volledig op de hoogte kan zijn van de gang van zaken bij alle instellingen van de universiteit. Bovendien meent hij dat overleg van het bestuur dan buiten de vergaderingen plaats zal gaan vinden en dat de positie van de student ten opzichte van medezeggenschapsraad en andere studenten onduidelijk zal zijn. Een eerdere motie uit 2009 met eenzelfde voorstel sneuvelde al in de Eerste Kamer. De Rijksuniversiteit Groningen stelt wel een student-assessor aan. Deze heeft geen stemrecht.

Deel dit bericht: