DUO zaait verwarring met cijfers

31 Januari 2013

Onderwijsinstelling DUO heeft afgelopen week cijfers naar buiten gebracht over hoeveel nieuwe studenten elke universiteit dit academiejaar heeft aangenomen. De cijfers zijn echter gepubliceerd zonder medeweten van de VSNU en de Hbo-raad.

En dat terwijl deze organisaties normaal gesproken altijd op de hoogte worden gesteld. Bovendien blijken de cijfers niet helemaal te kloppen.
Het is bijvoorbeeld onduidelijk welke studenten nu vallen onder de definitie ‘eerstejaars’. Volgens de tabel op de site van DUO gaat het dan niet alleen om voltijd- en deeltijd- bachelorstudenten, maar ook om propedeusestudenten en zelfs masterstudenten. ‘Als je een masterstudent bent, beschouwen we je als een nieuwe student, want je zit dan in een nieuwe fase’, aldus een woordvoerder van DUO. Volgens hem gaat het om alle masterstudenten en niet alleen om masterstudenten die hun bachelor in een andere stad hebben gevolgd.
Bovendien zijn de cijfers niet van tevoren voorgelegd aan de VSNU en de HBO-raad.
‘Normaal worden die eerst overlegd met ons zodat wij eventuele aanpassingen kunnen maken’, aldus VSNU-woordvoerder Bastiaan Verweij. De VSNU wacht daardoor nog met het publiceren van de definitieve cijfers, totdat onjuistheden en onduidelijkheden zijn verwijderd.
Naar verwachting zal de VSNU die cijfers volgende week publiceren.SVL

Deel dit bericht: