?We doen het niet om te pesten?

Studenten kritisch over impact studieplan op b
13 December 2012

De studentenpartijen SGL en BeP in de universiteitsraad maken zich zorgen over de invulling die de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen (W&N) geeft aan het studieplan. In het collegejaar 2014-2015 zijn er mogelijk financiële gevolgen voor bestuurders van studieverenigingen die niet voldoen aan het studieplan.

Door Vincent Bongers en Bart Braun Volgens de faculteit staat de maatregel echter los van het universiteitsbrede studieplan en is er geen sprake van dat het wordt opgelegd door het bestuur. Het idee komt voort uit besprekingen tussen het bestuur en de verenigingen.
Desondanks noemen de partijen het plan in een rondvraag een ‘uiterst ongewenste ontwikkeling’ en willen zij een reactie van het college op het voorstel.
Vanaf 2013 moeten tweede- en derdejaars bachelorstudenten een studieplan indienen. Vakken, tentamens en scripties worden per semester of per jaar in overleg met de studieadviseur vastgelegd in het plan. Eventuele nevenactiviteiten, zoals bestuursfuncties, moeten daar ook in staan.
Bestuurders van de bèta-studieverenigingen krijgen naast geld van de universiteit een extra bestuursbeurs van hun faculteit. De faculteit wil die extra beurzen koppelen aan de studieplannen: wie te weinig punten haalt, krijgt geen of minder geld.
Zowel in de universiteitsraad als in de faculteitsraad van W&N klaagden de studentenpartijen over het plan. De studentenpartijen in de universiteitsraad vinden het betutteling dat ook goed presterende studenten zo’n plan moeten maken. Ook zorgt het plan mogelijk voor veel extra werk voor studieadviseurs.
In de faculteitsraad leeft juist de angst dat zo teveel macht bij de studieadviseurs terecht komt: die kunnen in zekere zin gaan bepalen of iemand wel of niet mag gaan besturen. MST-student Mohamed Bahida: ‘Voor de mensen die wat langzamer gaan, wordt het nu uitgesloten dat ze bestuur doen.’ Vice-decaan Edgar Groenen: ‘Extra activiteiten zijn alleen aan de orde als je binnen vier jaar je bachelor haalt. Dat doen we niet om te pesten, dat is een noodzakelijk voor de organisatie, en voor de studenten zelf.’
Raadsvoorzitter en wiskundestudente Avalon van Binsbergen is oud-bestuurslid van studievereniging De Leidsche Flesch en voorziet scheve verhoudingen binnen besturen: ‘De bestuursleden die meer studeren, doen minder voor de vereniging.’ Ook wijst ze erop dat de voorzitters van de studieverenigingen weliswaar de afspraak gemaakt hebben, maar formeel nog teruggefloten kunnen worden door hun Algemene Leden Vergaderingen. Die van de Flesch is donderdag, en de beurzenkwestie staat prominent op de agenda.
Volgens de assessor van W&N, Rob van Wijk, ligt het allemaal wat anders dan de studentenpartijen denken: ‘De minimale voorwaarde is het halen van één punt tijdens de bestuursperiode. Om het studeren zogezegd “warm” te houden. Daarnaast is afgesproken dat een jaar na invoering en na een evaluatie, deze regeling gekoppeld wordt aan de facultaire vergoeding van de bestuursleden. Hoogstwaarschijnlijk zal het niet zo ver komen dat er gebruik van wordt gemaakt. Het gaat dus om een aanvullende beurs van de faculteit en niet om de bestuursvergoeding van de universiteit. De aanvullende beurs krijgen de bestuursleden vanuit de faculteit als waardering voor het werk dat de studieverenigingen doen.’ Volgens Van Wijk krijgen de bestuurders maandelijks een vergoeding en is nog niet vastgesteld welke korting volgt, als niet aan het ingediende plan wordt voldaan.’

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

13 December 2012