'Het gaat hier niet over pennen'

13 December 2012

De universitaire begroting voor de komende jaren ziet er gunstig uit. De universiteitsraad stelt wel vraagtekens bij de scherpe stijging van de post diverse lasten. Die stijgt in 2013 met meer dan 10 miljoen euro. De raad wil weten hoe dit kan.

'We kunnen niet precies aangeven wat voor lasten dat zijn, zei Albert van der Geest, een van de samenstellers van de begroting. 'We vragen geen begrotingen van de verschillende eenheden op het niveau van pennen en potloden.''Het gaat hier niet over pennen', zei Marc Hogenhuis van studentenpartij LVS. 'Deze post stijgt van 4,4 naar 14,9 miljoen. Dat is nogal veel. Dat is niet te wijten aan pennen. Wij willen graag de oorzaak weten.'Van der Geest was niet van plan om dat uit te gaan zoeken: 'We krijgen deze specificaties niet omdat we ze niet gevraagd hebben. Dit zijn allemaal kleine postjes. U kunt het nog tien keer vragen maar dat heeft geen zin.''U kunt toch wel een indicatie geven over hoeveel posten het gaat?' zei Joop de Kort van de Abvakabo-fractie. Van der Geest: 'We hebben het niet beschikbaar.'Gert Jan Boshuizen, hoofd van de afdeling financiën schoot zijn collega te hulp. 'We zullen kijken welke specificaties er nog te maken zijn.'De begroting voor 2013-2016 bevat overigens verder 'louter positieve resultaten', aldus Van der Geest. 'De faculteiten krijgen extra geld om de stijging aan studenten op te vangen en meer en beter onderwijs te geven. Dat is ook nodig om te voldoen aan de prestatieafspraken die met de minister van Onderwijs zijn gemaakt.' VB

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

13 December 2012