'Geen geld in RijnGouweLijn!'

13 December 2012

D66-Kamerlid Paul van Meenen (D66) wil medezeggenschapsorganen in het hoger onderwijs instemmingsrecht geven over de begroting van hun instelling.

Er is veel aandacht voor uw voorstel over instemmingsrecht. ‘De focus moet weer op onderwijs en onderzoek komen te liggen. Die zie ik nu te weinig; je had de situatie bij Amarantis, maar bijvoorbeeld ook de Universiteit Leiden die vijf miljoen investeerde in de RijnGouweLijn. Dat is onderwijsgeld! Studenten en docenten kunnen die focus weer terugbrengen, maar dan moeten ze wel in een positie zitten waar dat kan.’

Aan universiteiten bestond dat recht vroeger ook, maar het werd in 1997 afgeschaft. D66 zat toen in de regering, en in de regering erna.
‘Wij stemden tegen toen Minister Ritzen in 1996 met het voorstel kwam. Binnen de coalitie van Paars I en II hebben we geprobeerd een verbond te sluiten, maar de andere partijen hielden het tegen.’

Minister Bussemaker van Onderwijs reageerde afhoudend op uw voorstel. ‘Dat klopt. Zij kiest een andere lijn; ze wil meer kijken naar good governance in zijn algemeenheid, en gaat volgend jaar met een voorstel daarover komen. Wel heeft ze toegezegd medezeggenschap daarin mee te nemen.’

Zij is zelf universiteitsbestuurder geweest, kan dat een rol spelen? ‘Ze heeft zelf gewerkt met dat recht, en heeft daar geen slechte ervaringen mee. Het is ook niet zo dat alle rectores magnifici tegen zijn; die van de Erasmus Universiteit liet weten mij te steunen.’

Veel medezeggenschapsorganen zijn niet in staat om zo’n begroting te beoordelen. ‘Dat is een soort kip-ei verhaal. Als er geen medezeggenschap is, is er ook geen reden om de kwaliteit van zo’n raad te verbeteren. Andersom wel, allerlei instanties kunnen daarbij helpen. Bovendien zal het instemmingsrecht bestuurders dwingen om hun begrotingen helderder te maken.’

De universiteiten zeggen dat uw voorstel leidt tot inefficiëntie en bureaucratie. ‘Ik heb tien jaar met dat recht gewerkt, en het kan best. Het maakt het draagvlak voor je besluiten ook groter. Dat er meer bureaucratie zou komen, geloof ik niet. Die raden moeten nu net zo goed geïnformeerd worden, ook al hebben ze alleen adviesrecht.’ BB

> De Tweede Kamer stemt op 18 december over de motie.

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

13 December 2012