FSW heeft te weinig docenten

13 December 2012

De faculteit Sociale Wetenschappen (FSW) heeft minder personeel aangetrokken dan begroot en houdt zo geld over.

Dat blijkt uit een tussentijdse financiële rapportage van de universiteit. De universiteitsraad wil van het college van bestuur weten hoe dit mogelijk is.Uit de cijfers blijkt dat de faculteit in 2012 uitkomt op een gemiddelde personeelsbezetting van 406 voltijdbanen en dat is maar liefst 37 voltijdbanen minder dan begroot. Het aantal volledige betrekkingen gefinancierd uit overheidsgeld, de zogeheten eerste geldstroom, komt 20 lager uit dan begroot.
'Er is een inspanning geweest van de faculteit om extra personeel binnen te halen', zei Rob Kamp van de afdeling financieel economische zaken tijdens de raadsvergadering maandag. 'Dat is wat bemoeilijkt doordat een aantal personen succesvol is met het binnenhalen van beurzen en subsidies. Om die te vervangen is extra werving nodig. Ook het komende jaar komt er wetenschappelijk personeel bij.'
Er is geen termijn gesteld over wanneer de onderbesteding moet zijn opgelost. 'We gaan er van uit dat in 2013 de openstaande voltijdbanen zoveel mogelijk gevuld worden.'
De universiteitsraad maakt zich zorgen over de kwestie. 'Dit tekort raakt direct aan de kwaliteit van het onderwijs', zei Marc Hogenhuis van studentenpartij LVS. Hij wil wel een termijn. 'Het geld moet op zeer korte termijn besteed worden om meer personeel aan te nemen. Blijkbaar gebeurt dat niet. Dat moet veranderen.'
Joost Augusteijn van de Abvakabo snapt niet waarom er zo weinig personeel wordt aangenomen. 'Naar mijn weten is er geen grote krapte op de arbeidsmarkt voor de sociale wetenschappen. Zo moeilijk is het niet om personeel te vinden. Het faculteitsbestuur heeft gewoon niet voldaan aan haar eigen eisen.' VB

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

13 December 2012