Docenten Hebreeuws verontrust over vaagheid

13 December 2012

De docenten van Hebreeuwse en Joodse Studies hebben de opheffing van hun opleiding middels een brief naar de universiteitsraad ter discussie gesteld.

Op advies van het rapport van de Commissie Peters wil het faculteitsbestuur van Geesteswetenschappen Hebreeuwse en Joodse Studies, net als godgeleerdheid, vanaf 1 september 2014 laten verdwijnen. Het is de bedoeling dat verschillende onderdelen wel behouden blijven in andere opleidingen. De docenten menen dat de argumenten voor deze plannen slechts ‘zijn ingegeven door het algemene beleid om het aantal opleidingen terug te brengen en toe te werken naar brede bacheloropleidingen.’ Dat schreven zij deze week in een brief aan de universiteitsraad. Ook vinden zij ‘dat er weinig duidelijkheid bestaat over de wijze waarop de binnen de opleiding bestaande expertise behouden zal worden.’ De inbeddingplannen zijn namelijk nog zeer vaag. De faculteitsraad van Geesteswetenschappen erkende dat tijdens de raadsvergadering op 14 november, maar stemde toch met het voorstel in. De docenten vrezen dat een aantal deelgebieden toch verloren zal gaan. Met hun eigen voorstel om de opleiding Engelstalig te maken en zo meer studenten te trekken is niets gedaan. Het verdwijnen van de opleiding betekent ook dat de registratie bij het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs, het zogenaamde CROHO-label, opgeheven wordt. En dat is volgens de docenten onherroepelijk. Verder wijzen zij er nog op dat Hebreeuwse en Joodse Studies goed staat aangeschreven, relatief veel internationale studenten telt en een lange traditie in Leiden kent. Het Hebreeuws wordt namelijk al sinds de oprichting van de universiteit bestudeerd. De docenten worden in hun argumenten gesteund door de studenten. Namens hen herhaalde studentenpartij SGL het standpunt daarom nogmaals in de rondvraag van de universiteitsraadvergadering. MvW

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

13 December 2012