Besluit over vertrek KITLV uitgesteld

13 December 2012

Het is nog niet duidelijk of het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) naar Amsterdam moet verhuizen. Het besluit is een paar maanden uitgesteld.

Wetenschapskoepel Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) – waaronder het KITLV valt – wil al haar geesteswetenschappeninstituten naar Amsterdam halen.
De decanen van Rechten, Geestes-, Sociale wetenschappen en Archeologie stuurden onlangs een brief naar het college van bestuur waarin ze de verhuizing ‘een dramatisch verlies’ voor de Leidse academische gemeenschap noemen. Volgens directeur Gert Oostindie kan het KITLV in Leiden blijven als de universiteit een flink deel van de huisvestingskosten betaalt.
Toen Mare twee weken geleden over de verhuizing berichtte, wilde hij niet zeggen om welk bedrag het ging. ‘Het gaat om minder dan twee ton per jaar’, zegt hij nu. ‘Daar staat tegenover dat het instituut een omzet heeft van 4,5 miljoen per jaar en dat levert ook veel op voor de universiteit. Bovendien kunnen KITLV-onderzoekers dan nog meer bijdragen aan het Leidse onderwijs. De directeuren van de geesteswetenschapinstituten van de KNAW, ik dus ook, gaan nu eerst een rapportage opstellen over verdere samenwerking tussen onze instituten, inclusief mogelijke clustering. Daarin spelen de financiële verhoudingen ook een rol. De KNAW wacht dit advies af. Dus voorlopig ligt er nog geen besluit.’
Maar dat wil niet zeggen dat het college gaat wachten op het rapport. Oostindie: ‘Zij kan de besprekingen gewoon staken. Het college heeft niet naar buiten gebracht hoe zij hierin staat, ook niet na de brief van de decanen. Ik kan me ook wel voorstellen dat het college geen zin heeft om nog langer te wachten op de KNAW. Dit duurt immers al twee jaar. Ik hoop toch op een paar maanden respijt, dat kan net genoeg zijn.’
Het college wil niets zeggen over de besprekingen, maar lijkt niet van plan te zijn het overleg te staken. Voorlichter Caroline van Overbeeke laat weten dat het college ‘zich blijft inzetten om het instituut voor Leiden te behouden. Maar uiteindelijk ligt de beslissing bij de KNAW.’ VB

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

13 December 2012