D66 wil raad sterker maken

6 December 2012

Als het aan D66 ligt, kan de universiteitsraad binnenkort de begroting van de universiteit afkeuren. De partij wil namelijk dat de medezeggenschapsraden van mbo’s, hogescholen en universiteiten instemmingsrecht krijgen op de begroting.

Nu heeft de universiteitsraad slechts adviesrecht. Tweede Kamerlid Paul van Meenen lanceerde het plan van D66 afgelopen maandag in de Volkskrant.
Volgens Van Meenen hebben besturen ‘nu vrij spel.’ Door instemmingsrecht te verkrijgen ‘moeten studenten en docenten meer tegenkracht kunnen organiseren.’
Bestuurders hebben aldus het Kamerlid vaak een overmatige aandacht voor huisvesting en wat minder voor de kwaliteit van onderwijs. Dat laatste staat bij docenten en studenten wel ‘op één.’ De misstanden bij onderwijsmoloch Amarantis hebben de grond nog wat vruchtbaarder gemaakt voor maatregelen die de invloed van bestuurders inperkt.
D66 was van plan om deze week tijdens het Kamerdebat over de begroting van het ministerie van onderwijs, het voorstel in te dienen. Of dat ook is gebeurd was bij het ter perse gaan van deze Mare nog niet bekend.
Het plan maakt zeker een kans van slagen. Er tekende zich volgens de partij een Kamermeerderheid af voor het voorstel. Regeringspartij PvdA, PVV, SP en het CDA zouden het plan ook steunen.
Onduidelijk is of bij een meerderheid het voorstel ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.
Regeringspartij VVD ziet meer macht voor de medezeggenschap niet echt zitten.
De Vereniging van Universiteiten (VSNU) reageerde niet erg enthousiast. De vereniging is ‘uitgesproken kritisch,’ aldus een persbericht. ‘ De adviezen van medezeggenschapsraden worden al heel erg serieus genomen.’
Daarnaast benadrukt de VSNU dat het adviesrecht een ‘krachtig instrument’ is. ‘Het negeren van adviezen door cvb kan tot grote interne conflicten leiden.’
Volgende week bespreekt de Leidse universiteitsraad de conceptbegroting voor 2013-2016. Uit de cijfers blijkt dat de universiteit zwarte cijfers blijft schrijven de komende jaren. Wel zakt het positieve resultaat flink in. Voor 2012 wordt er nog plus van bijna 25 miljoen verwacht. In 2013 is dat slechts 2,5 miljoen. In 2014 wordt dat 3,6 miljoen. En voor 2015 en 2016 respectievelijk 2 en 5,2 miljoen. VB

Deel dit bericht: