Brief: Behoud Hebreeuws

Twee weken geleden werd in Mare gemeld dat het faculteitsbestuur Geesteswetenschappen heeft besloten de opleidingen Godgeleerdheid en Hebreeuwse en Joodse Studies aan de Universiteit Leiden te zullen opheffen. 'Voorlopig zullen de plannen niet tot ontslagen leiden', stond er voorzichtig bij.

Voor de staf en studenten van Hebreeuwse en Joodse studies (HJS) was dit een onaangename verrassing, temeer daar zij niet eerder off icieel van dit besluit op de hoogte waren gebracht en het uit Mare moesten vernemen.
Er is geen enkele f inanciële of inhoudelijke reden om de opleiding HJS op te heffen, zoals het faculteitsbestuur ook eerder al toegaf in hun gesprek met de studenten van de opleiding. De enige reden die het faculteitsbestuur wel aanvoerde, is de zelfopgelegde doelstelling, ingegeven door politieke druk uit Den Haag, om het aantal "kleine" opleidingen binnen Geesteswetenschappen te reduceren.
Volgens het faculteitsbestuur is het opheffen van kleine opleidingen, en het onderbrengen van componenten daaruit in verschillende "tracks" binnen grotere opleidingen, de enige manier om die voor teloorgang te behoeden. Dit is althans het vermoeden van het bestuur want elk concreet bewijs ontbreekt. Hoe deze opdeling van expertise voor HJS zal plaatsvinden en bij welke opleidingen de verschillende onderdelen terechtkomen is in het besluit van het faculteitsbestuur echter niet opgenomen.
Desalniettemin staat er in de brief van het faculteitsbestuur aan het college van bestuur dat een goede inbedding van de expertise mogelijk is en dat hiervoor voldoende draagvlak zou bestaan! De inhoudsloosheid van het voorstel ontging ook de faculteitsraad niet toen hen om advies werd gevraagd. Dit bleek echter geen reden om kritische vragen of eisen te stellen, noch om tegen het voorstel te stemmen.
De huidige strategie van het faculteitsbestuur, gebaseerd op hopen en vermoedens in plaats van cijfers en feiten, zal dan ook niet leiden tot het behoud van Hebreeuwse en Joodse Studies, maar zal slechts de teloorgang bespoedigen. Immers, verschillende vakken van HJS worden ook nu al als "tracks" aangeboden binnen bijvoorbeeld Oude Culturen van de Mediterrane Wereld, wat tot nu toe niet heeft geleid tot een grotere belangstelling. Alternatieve oplossingen aangedragen door betrokkenen worden door het faculteitsbestuur preventief afgewezen met de woorden: "Wij denken niet dat werving of Engelstaligheid dit programma kunnen redden", zonder deze gedachte op enige manier te onderbouwen.
De enige manier om te garanderen dat de expertise wordt behouden is dan ook om de opleiding te behouden in plaats van op te heffen; in plaats van commissies aan te stellen om te kijken hoe kleine studies kunnen worden afgestoten, te investeren in promotie en werving van studenten, zowel in binnen- en buitenland. Het ligt dan ook in de lijn der verwachting dat er op korte termijn meer kleine opleidingen zullen sneuvelen onder dit bestuur. Wij, de studenten denken en vermoeden in ieder geval dat ongefundeerde beslissingen niet tot groter bestuurssucces zullen leiden. Maar dat is wellicht een nieuwe wereld om te ontdekken.

Anne Drijvers en Hannes Vlaardingerbroek, bestuursleden studievereniging Hebreeuws Sababa Leiden

Deel dit bericht: