Streakers weer welkom, nieuwe straf op komst

Leden fluiten Quintus-bestuur terug

Bas van der Schot

Marleen van Wesel

Driekwart van de aanwezige leden van Quintus heeft vorige week tijdens een Algemene Ledenvergadering gestemd voor een herziening van de straf voor het dispuut Sjap Eisjedies. Het volledige dispuut had een schorsing van vier maanden en een boete van duizend euro opgelegd gekregen nadat vier nieuwe leden naakt, op de dispuuts-das na, door de Haarlemmerstraat hadden gerend. Het dispuut was tegen de straf in beroep gegaan. ‘Een meerderheid van de aanwezige leden heeft besloten dat het oordeel van de raad van beroep over moet’, bevestigt Quintus-voorzitter Stijn van den Wijngaard. ‘De hele procedure waarin de sanctie vastgesteld wordt opnieuw gedaan. Het voorstel dat daaruit voortkomt, staat nog helemaal open.’ Dat de straf hoger wordt, is volgens hem echter onwaarschijnlijk. ‘De tegenstemmers vonden hem immers te zwaar.’

Ook buiten de vereniging leidde het vonnis tot verontwaardiging. Oud-bestuurslid en cabaretier Onno Innemee schreef onlangs in Mare een opiniestuk met de kop: ‘Geacht bestuur, dit is belachelijk.’
De raad heeft twee weken de tijd voor een nieuw voorstel. Tot die tijd zijn de leden van Sjap Eisjedies voorlopig weer welkom op de vereniging. ‘We hebben al een borrel bezocht’, laat Sjap Eisjedieslid Sam Pauwels weten. De dispuutsleden hebben niet actief gelobbyd voor tegenstemmen, dus ze voelen zich ‘absoluut gesteund’ door de uitslag. Pauwels spreekt van een ‘lichtpuntje’, maar hij is er nog niet zeker van dat de straf uiteindelijk daadwerkelijk lichter zal uitvallen. ‘Bovendien komen deze weken waarin de straf momenteel is opgeschort er dan aan het einde weer bij. In het slechtste geval zijn we dus tot mei niet welkom, in plaats van tot april. En anders is een maand minder geschorst nog steeds best wel veel te lang.’