?Waarom komen ze niet??

Opkomst rechtenstudenten valt tegen
28 November 2012

Het blijft moeilijk om rechtenstudenten naar colleges te krijgen. Vooral de opkomst bij het vak verbintenissenrecht valt dit jaar tegen. Het rechtenbestuur gaat uitzoeken hoe dit komt.

'In het werkgroepenonderwijs bij verbintenissenrecht is sprake van groot absenteïsme', zei universitair docent Pieter De Tavernier , vorige week tijdens de faculteitsraadvergadering.
'Een hele groep studenten komt niet naar de werkcolleges. Dat was vorig jaar nog niet zo. Hoe kan dat plots zo veranderen? Het evolueert blijkbaar. We moeten daar een onderzoek naar doen. Soms staan er drie, vier studenten bij een lokaal. Dat is heel erg weinig. Docenten zetten zich heel erg hard in en dan is er zo'n kleine opkomst. Waarom komen ze niet?'
Volgens Pauline Schuyt van het rechtenbestuur getuigt het van 'grote ironie' dat rechten meer contacturen wil leveren. 'Terwijl er nu niemand komt naar extra uren.'
Rechten wil het aantal contacturen opschroeven naar twaalf, het door de politiek gewenste minimum. Maar dan moeten studenten wel meewerken. 'Ik zeg wel eens voor de grap tegen studenten: "Misschien moeten jullie demonstreren tegen teveel contacturen." We moeten bij het uitbreiden van contacturen kijken naar welke vormen van onderwijs studenten het meest effectief bindt.'
De faculteit heeft inmiddels een commissie contacturen ingesteld om hier plannen voor uit te broeden.
Wat betreft de wegblijvers bij verbintenissenrecht, zegt Schuyt: 'Ik denk dat het goed is om uit te zoeken wat de achterliggende reden is voor het wegblijven van de studenten. En waarom het bij dit vak zo extreem lijkt te zijn. We gaan ook vergelijken met andere vakken die tegelijkertijd lopen.'

Deel dit bericht: