Studenten Joods zijn boos

28 November 2012

Studenten Hebreeuwse en Joodse Studies zijn boos over het verdwijnen van hun studie. Ze willen een nieuwe onderzoekscommissie.

Vanaf 1 september 2014 zou hun studie, net als godgeleerdheid, opgaan in een brede bacheloropleiding.

'Het faculteitsbestuur framet het nu heel mooi alsof alle onderdelen van de huidige opleiding op een of andere manier behouden zullen blijven in andere studies, maar er is eigenlijk nog helemaal geen concreet plan gepresenteerd. De faculteitsraadsleden vonden het ook een inhoudsloos voorstel', vertelt Anne Drijvers (22), voorzitter van Sababa, de studievereniging van Hebreeuws.
Desondanks stemden zij er tijdens de laatste vergadering unaniem mee in, onder de voorwaarde dat de informatievoorziening, ook voor studenten, tijdens de ontwikkeling op peil moet zijn.
Volgens Drijvers is dat nu al mislukt. 'Onze docenten moesten in Mare lezen dat hun baan gaat veranderen. Dat is belachelijk.'
Hebreeuwse en Joodse Studies kwam in 2010 voort uit de studie Hebreeuwse en Aramese talen en culturen, maar die herziening heeft volgens de commissie Peters, die de mogelijkheden onderzocht, niet geleid tot een toename van het aantal studenten. Bij de brede opleiding oude culturen van de mediterrane wereld was dat wel het geval, toen Assyriologie en Egyptologie werden ingebed. Iets soortgelijks is men daarom nu met Hebreeuwse en Joodse Studies ook van plan.
'Beide conclusies zijn al na anderhalf jaar getrokken en bovendien ging het bij oude culturen van de mediterrane wereld om een enkele extra student', nuanceert Drijvers. 'Gegronde inhoudelijke redenen voor de verdwijning van Hebreeuws zijn er dus niet. De enige verklaring is dat het een politiek bestuurlijk voordeel oplevert: de overheid wil immers dat het aantal opleidingen binnen de faculteit Geesteswetenschappen gereduceerd wordt.'
De huidige studenten, die overigens zelf nog tot 2018 hebben om af te studeren, hopen dat hun opleiding behouden blijft. 'Het liefst zien we dat er een nieuwe commissie komt, die een inhoudelijk rapport gaat opstellen. Mét een probleemstelling dus.'
Ook voor de opleiding Godgeleerdheid staat een dergelijke verandering in de planning, maar daar klinken geen protestschreeuwen. MvW

Deel dit bericht: