'Ons kindje is groot aan het worden'

Door Ilkiz Erdogan

De oprichters van de Turkse studentenvereniging Biruni hebben verleden week de eerste Innovatieprijs van het Leidse Ondernemersfonds ter waarde van 2.500 euro in ontvangst genomen. Die werd hen toegekend voor hun inzet om ondernemers en studenten dichterbij elkaar te brengen.
'In 2009 heb ik, samen met mijn goede vriendin Asiye, Biruni gesticht', vertelt Nejla Bekdur (23). De twee geneeskundestudentes hebben in hun eerste jaar in Leiden geprobeerd aansluiting te vinden bij bestaande studentenverenigingen. Ze zochten een vereniging die niet om 'gezuip' draaide. En liefst ook met een multiculturele achtergrond. Tevergeefs. Vervolgens namen ze een kijkje in andere studentensteden. In Den Haag, Amsterdam of Rotterdam vonden ze wel verenigingen die bij hen pasten, met name Turkse studentenverenigingen. Maar omdat de focus te veel lag op de Turkse identiteit werden ze toch geen lid. 'Dus besloten we zelf een studentenvereniging op te richten. We gingen rondvragen en kleine enquêtes houden.'
Vrienden en kennissen reageerden enthousiast. 'Voor we het wisten stond de vereniging op eigen benen!' Momenteel zijn er zo'n tachtig leden, inclusief eigen bestuur. 'Ons kindje is groot aan het worden', zegt ze trots. 'We staan open voor studenten van alle afkomsten. We wilden eerst een bepaalde groep aanspreken en daarbij hebben we gekozen voor Turkse studenten. Zij waren het moeilijkst bereikbaar.' Asiye Gedik (23) valt haar bij: 'We wilden Turkse studenten het studentenleven laten proeven, zodat ze niet alleen van huis naar college en teruggingen.'
Nejla: 'We wilden een multiculturele studentverenging opzetten, die als basis de Turkse cultuur heeft.' Ze legt uit dat een duidelijk kenmerk nodig was, omdat je anders iedereen aanspreekt, maar niemand specifiek aantrekt. Asiye: 'We hebben onze leden ook laten kennismaken met studieverenigingen, zoals Sabir. We willen dat de studenten Leiden ontdekken en zich ontplooien,'
De vereniging bestaat nu nog steeds voor een groot deel uit studenten met een Turkse afkomst, maar ook uit Nederlanders, Afghanen en Irakezen. Biruni heeft op verschillende faculteiten de zogenaamde vertegenwoordigers, die mensen aanspreken of aangesproken kunnen worden met vragen over de vereniging.
De activiteiten van Biruni bestaan met name uit debatten, lezingen en symposia. Nejla: 'Zo hebben we een lezing over orgaandonatie binnen de islam gehad'. Ook onderwerpen als de gemeenteraadsverkiezingen en kindermishandeling zijn aan de orde geweest.
Maar de vereniging wil vooral ondernemers en studenten bij elkaar brengen. 'Op deze manier kunnen studenten een netwerk opbouwen voor de toekomst. We zijn er dus niet alleen voor de gezelligheid.'
Met het geld van de Innovatieprijs willen de vriendinnnen een boek schrijven over hoe studenten en ondernemers elkaar op innovatieve wijze kunnen bereiken.

Deel dit bericht: