Nieuw bsa pas in 2014

wetgeving nog niet vastgelegd
21 November 2012

Het bindend studieadvies (bsa) voor het tweede jaar wordt waarschijnlijk pas in 2014 ingevoerd.

Het college van bestuur en de universiteitsraad sloten eerder dit jaar een akkoord over een nieuwe regeling. Studenten moeten in hun eerste twee jaar 90 punten halen. In het eerste jaar gaat het aantal punten van 40 naar 45 punten. In het tweede jaar moeten dan ook nog eens 45 punten worden gehaald. Een verdeling van 60 in het eerste en 30 punten tweede jaar is ook mogelijk.
De bsa-verhoging is onderdeel van prestatieafspraken die met het vorig kabinet zijn gemaakt. De toenmalige staatssecretaris voor het hoger onderwijs, Halbe Zijlstra, wilde een deel van het budget voor de universiteiten, het gaat om rond de 7 procent van het totaal, koppelen aan prestaties. Het rendement en de kwaliteit moesten omhoog. Universiteiten en hogescholen dienden prestatieplannen in. Die zijn inmiddels goedgekeurd. Zonder tegenbericht van het nieuwe kabinet houdt de universiteit zich aan deze afspraken. Het ophogen van het bsa in het eerste jaar is mogelijk zonder aanpassing van de wet. En dat zal dan ook in het volgend collegejaar al gebeuren. Maar het kabinet moet wel nog het bsa in het tweede jaar mogelijk maken. Dat kan alleen als de minister van Onderwijs de maatregel als experiment kwalificeert. En dat is nog onduidelijk.
Een andere mogelijkheid is een aanpassing van de wet. Bij de Raad van State, het hoogste adviesorgaan van de regering, ligt nu een wetsvoorstel dat het bsa in het tweede jaar mogelijk maakt. Eerst volgt nu een advies van de raad. Dan moet de wetswijziging nog de Eerste en Tweede Kamer.VB

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

21 November 2012