Megacampus in het gedrang

Bouw studentenwoningen stagneert door nieuwe wet
21 November 2012

Een kleine tweeduizend studenten moeten er straks onderdak vinden: de megacampus Leidse Schans. Maar investeerder Syntrus Achmea en studentenbeheerder Duwo schorten hun medewerking voorlopig op. Reden: een nieuw huurplafond maakt de exploitatie van studentengebouwen onrendabel.

Ook in Delft en Amstelveen is de bouw van studentenwoningen gestaakt. De reden hiervoor is een herziening van het woningwaarderingssysteem. Dat gebeurt nu aan de hand van een puntenlijst, maar in de toekomst zou de WOZ-waarde van een woning van belang worden.
Die waarde wordt bepaald door de gemeente en wordt gehanteerd bij de belastingsheffing. In de toekomst mag een huur niet meer dan 4,5 procent van die waarde zijn. Voor studentenwoningen zou dat bijna altijd betekenen dat de huur naar beneden gaat. Volgens Syntrus Achmea gaat het om een daling van 25 procent.
Die verminderde opbrengsten komen boven op twee heffingen. De regering legt een verhuurdersheffing op en alle corporaties moeten een bijdrage leveren aan de redding van woningcorporatie Vestia die wegens onverstandige investeringen met faillissement is bedreigd. Volgens de Volkskrant is Duwo aan die twee heffingen elf miljoen euro kwijt.
Verleden week dienden verschillende Kamerleden al een motie in om de gevolgen van deze herwaardering in kaart te brengen. Zij vrezen dat de bouw van woningen voor starters en studenten in het gedrang komt. Vrijdag werd bekend dat Syntrus Achmea pas op de plaats maakt omdat de verminderde inkomsten zou betekenen dat ze niet langer de uitbetaling van de pensioenen kunnen garanderen.
Dinsdag beantwoordde Stef Blok, minister voor Wonen, Kamervragen over deze kwestie. Hij meent dat de bouw van studentenwoningen niet in gevaar komt en verwijst naar het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting dat het vorig kabinet ondertekende. Hierin werd de ambitie vastgelegd om 16.000 kamers tegen 2016 gerealiseerd te hebben. Hij wilde niet ingaan op specifieke gevallen en zei in overleg te gaan met de verschillende belanghebbenden.
Wethouder Pieter van Woensel die de Leidse Schans in zijn portefeuille heeft laat weten dat hij samen met de investeerder en beheerder om een spoedoverleg met de minister heeft gevraagd 'om de studentenhuisvesting te redden'.
Opmerkelijk is dat de bouw van twee grote studentencomplexen (samen goed voor een kleine duizend wooneenheden) in Tilburg gewoon door gaat, bericht het Brabants Dagblad. In die krant zegt directeur-bestuurder Rob Vinke van woningcorporatie TBV Wonen: 'Syntrus Achmea belegt voor bijvoorbeeld pensioenfondsen en andere aandeelhouders die bepaalde rendementen eisen. Wij als corporatie kunnen met lager rendement volstaan.' TB

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

21 November 2012