Godgeleerdheid, Hebreeuwse en Joodse studies verdwijnen

21 November 2012

Godgeleerdheid en Hebreeuwse en Joodse Studies verdwijnen als zelfstandige opleidingen en worden ingebed in brede bacheloropleidingen.

De raad van de faculteit geesteswetenschappen stemde vorige week woensdag unaniem voor dit plan.
De veranderingen gaan waarschijnlijk in per 1 september 2014. In 2013 is het dus nog mogelijk om aan een van deze studies te beginnen. De studenteninstroom bij Godgeleerdheid liep de afgelopen jaren sterk terug met het vertrek van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) uit Leiden, Utrecht en Kampen. De PThU gaat nu verder in Amsterdam en Groningen. Het faculteitsbestuur wil vooral de Leidse expertise op het gebied van Bijbelwetenschappen wel graag behouden.
De Commissie Peters, die deze zomer de mogelijkheden voor de toekomst van beide opleidingen heeft onderzocht, adviseert daarom een afstudeerrichting in Godgeleerdheid te realiseren binnen de opleiding Wereldgodsdiensten.
De opleiding Hebreeuwse en Joodse studies bestaat nog maar sinds 2010 en komt voort uit Hebreeuwse en Aramese talen en culturen. Aangezien dit niet heeft geleid tot een opleving in de studenteninstroom, stelt de Commissie Peters nu voor om deze opleiding in te bedden in bestaande brede bacheloropleidingen.
Dat deze ingreep kan leiden tot een toename van studenten, bleek bij de inbedding van de opleidingen Assyriologie en Egyptologie in de brede bachelor Oude Culturen van de Mediterrane Wereld.
Voorlopig zullen de plannen niet tot ontslagen leiden.
'Docenten worden, behalve bij Wereldgodsdiensten, ook ingezet bij studies als archeologie en Griekse en Latijnse taal en cultuur. Je zou kunnen zeggen dat de kennis terugkeert naar de oorspronkelijke disciplines',vertelt Douwe de Roest (21), student Godgeleerdheid en studentraadslid bij geesteswetenschappen voor de Christelijke Studentenfractie Leiden (CSL). 'Ik waardeer het juist dat Godgeleerdheid zo'n interdisciplinaire studie is. Bovendien staat deze opleiding in Leiden bekend als bolwerk van vrijzinnigheid en kritisch en academisch denken. Mijn studiegenoten en ik betreuren de situatie dus. Maar er heerst ook realisme. Het verdwijnen van deze zelfstandige opleiding biedt kansen voor Groningen en Amsterdam. Bovendien zijn we blij dat het Leidse specialisme bij uitstek, kritische bijbelwetenschap, behouden blijft.' MVW

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

21 November 2012