Inspectie gaat (iets) strenger controleren

Maar onverwachte visitaties zijn uitgesloten
7 November 2012

De Onderwijsinspectie en studiekeurder Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) gaan samen het hoger onderwijs scherper in de gaten houden.

In een brief aan de Tweede Kamer legt uittredend staatssecretaris voor het Hoger Onderwijs, Halbe Zijlstra, uit hoe de twee organisaties dit gaan doen.
De inspectie bemoeide zich tot voor kort niet heel erg met het hoger onderwijs maar krijgt nu een wat prominentere rol. Ze houdt toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften.
De NVAO blijft verantwoordelijk voor de beoordeling van de kwaliteit van de opleidingen en toetsing van nieuwe opleidingen.
De inspectie mag, 'op grond van externe signalen', een onderzoek starten naar het functioneren van een studie of instelling. Het is echter niet zo dat een nietsvermoedende decaan van een faculteit die 's ochtends bij zijn kantoor aankomt, opgewacht gaat worden door inspecteurs.
Pas na overleg met het instellingsbestuur en onder door de minister te stellen voorwaarden mag een onderzoek ingesteld worden.
Dit onderzoek mag ook plaatsvinden als de NVAO de studie al heeft geaccrediteerd. 'Deze bevoegdheid zorgt mogelijk voor overlap met de NVAO dat zich richt specifiek richt op de kwaliteit van het geboden onderwijs', erkent Zijlstra.
De twee organisaties hebben nu een protocol opgesteld om dat te voorkomen en om ervoor te zorgen dat communicatie tussen de twee soepel verloopt.
'Hoe sneller de organisaties elkaar weten te vinden, des te beter ieder zijn eigen rol kan uitvoeren.'
De inspectie wordt 'proportioneel' en 'risicogericht' ingezet. Zijlstra: 'Instellingen die goed presteren met minder toezichtlast worden geconfronteerd dan instellingen die niet goed presteren.'
Volgens de NVAO heeft de Inspectie een 'brandweerfunctie' en wordt zij ingezet als er iets niet lijkt te kloppen bij de controlemechanismen bij een instelling.

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

7 November 2012