'Beloning rector vreselijk exces'

7 November 2012

De SP wil dat de minister van Onderwijs op een einde maakt aan ‘exorbitante sabbatical regelingen’ en de maximale beloningen voor bestuurders van publieke instellingen verlaagt.

Jasper van Dijk heeft gesteld. 'Ik vind de regeling een vreselijk exces', zegt Van Dijk. 'De salarissen van dit soort bestuurders is losgekoppeld van de cao, dat laat ruimte voor het bedisselen van deals tussen bestuurders en raden van toezicht. De beloningen van dit soort bestuurders zijn volledig losgezongen van de salarissen van alle andere medewerkers. Ze verdienen veel en veel te veel vergeleken met bijvoorbeeld docenten. Dat is kwalijk.'
Aanleiding voor de oproep aan de minister is de sabbatical en het inkomen van de Leidse rector magnificus Paul van der Heijden. Hij behoudt tijdens zijn verlof van veertien maanden het inkomen van collegevoorzitter. Het gaat volgens het jaarverslag van 2011 om een beloning van 210.677 euro.
In september 2014 wordt Van der Heijden 65 jaar en gaat hij met pensioen. In april 2014 loopt de regeling af. Hij treedt dan vervroegd uit. De universiteit betaalt hem dan geen loon meer.
Hij gaat zich tijdens zijn verlof storten op zijn vakgebied, het internationaal arbeidsrecht.
De Abvakabo-fractie in de universiteitsraad had de regeling aan de kaak gesteld. De partij verbaast zich over de lengte van de sabbatical en vindt het vreemd dat Van der Heijden zijn huidige inkomen behoudt als hij in februari 2013 met verlof gaat.
De partij riep het college van bestuur ter verantwoording maar die speelde de vraag door naar de raad van toezicht. In een besloten bijeenkomst gaf voorzitter Nout Wellink uitleg aan de universiteitsraad. De strekking van dit overleg werd wel in brief openbaar gemaakt. Wellink schrijft de regeling 'volstrekt redelijk' te vinden.
Van Dijk kijkt daar niet van op. 'Het is typisch iets voor de oud-president van De Nederlandsche Bank die de financiële crisis niet zag aankomen, om met zo'n deal in te stemmen.'
Dit soort regelingen zijn niet te verkopen aan de bevolking, aldus Van Dijk. 'Het is publiek geld. Voor het uitgeven van dit geld aan universiteiten en hogescholen moet wel draagvlak zijn bij de bevolking. Salarissen van twee ton zijn dodelijk voor dit draagvlak. Dit valt niet uit te leggen.'
Van Dijk vindt dat het maximum salaris voor publieke bestuurders niet hoger moet liggen dan de beloning van een minister. Die verdienen 144.000 euro. 'Dat is toch ook een riant salaris. Wat moet je met twee ton.'
In het regeerakkoord wordt gesproken over het naar beneden bijstellen van topinkomens naar de ministersnorm. 'Ik ga er van uit dat het kabinet dit invoert voor alle publieke bestuurders. De minister moet in ieder geval met de bestuursvoorzitters van al de instellingen om de tafel gaan zitten en hen vertellen dat de huidige topinkomens en dit soort afspraken tussen de raad van toezicht en bestuurders onacceptabel zijn en dat het echt anders moet in de toekomst.' Hij wil dat de bestuurders onder de normale cao vallen.
De Abvakabo laat het er nog niet bij zitten en zal ook bij de komende universiteitsraad vragen stellen over de kwestie. Fractievoorzitter Joost Augusteijn wilde nog niets kwijt over de inhoud van deze vragen.
In de Eerste Kamer werd dinsdag gedebatteerd over de Wet Normering Topinkomens. In het regeerakkoord stelt het kabinet dat de voorgestelde maximum beloning voor publieke bestuurders in deze wet, die reeds door de Tweede kamer is aangenomen, nog wel fors naar beneden kan. In het wetsvoorstel ligt het plafond op 130 procent van het ministersalaris. Het kabinet wil dit verlagen tot 100 procent. Om dit regelen is een reparatiewet nodig, maar minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken moedigde de senatoren toch vast aan in te stemmen met de wettekst zoals die nu voorligt. De aanpassing volgt dan later wel. Hoogstwaarschijnlijk zal de Senaat volgende week dinsdag instemmen. VB

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

7 November 2012