Meer aandacht voor taal in rechtententamens

10 Oktober 2012

De faculteit Rechten gaat haar toetsbeleid aanpassen. De tentamens voor alle eerstejaars vakken gaan dezelfde opzet krijgen. Ook wordt er scherp op de taalbeheersing gelet. Dat blijkt uit het toetsplan voor de periode 2012-2015.

een groot deel uit multiple choice vragen, en een open vraag, bijvoorbeeld in de vorm van een kort essay.
Tot nu toe worden er bijvoorbeeld ook tentamens afgenomen die geheel uit multiplechoicevragen bestaan.
'Dat vonden we niet meer wenselijk', zei Pauline Schuyt, portefeuillehouder onderwijs in het rechtenbestuur tijdens een faculteitsraadvergadering.
De faculteit hecht steeds meer waarde aan de taalvaardigheid. Zo zal komend collegejaar de taaltoets onderdeel uit gaan maken van het bsa. Maar ook in de tentamens wordt de taalvaardigheid getoetst.
'In het nakijken van de open vraag wordt er niet alleen gekeken of het antwoord inhoudelijk klopt, maar ook of het antwoord taaltechnisch in orde is. We moeten vanaf dag één gaan letten op taal.'
De studenten krijgen dan ook op een nieuwe manier feedback van docenten. 'Er zijn bijeenkomsten waar studenten het tentamen in kunnen zien, Maar we merken dat niet iedereen daar naar toe gaat. Veel feedback gaat verloren.'
Dat is zonde, vindt het rechtenbestuur. 'We willen alle studenten een scan mailen van de door hen gemaakte en vervolgens gecorrigeerde open vraag. Iedereen kan thuis het tentamen in zien. Er zijn al tests gedaan, en die zijn goed verlopen. Het belangrijkste is natuurlijk dat het juiste tentamen bij de juiste persoon terecht komt.'
Dit jaar zal de 'mailfeedback' als pilot draaien bij het vak inleiding staats- en bestuursrecht. VB

Deel dit bericht: