Bindend studieadvies irriteert raad

?Vrijstellingsregeling bij tweede studie nu te rigide?
10 Oktober 2012

De universiteitsraad is kritisch over de bindend-studieadviesregeling die het college van bestuur voorstelt. Het is de bedoeling dat vanaf volgend collegejaar er ook een bindend studieadvies (bsa) in het tweede jaar komt. Ook wordt het bsa opgehoogd van 40 naar 45 punten.

lan, maar is ontevreden over de voorgestelde vrijstellingsregeling. Die moet worden aangepast. Het blijkt dat vrijstellingen alleen meetellen voor het bsa in het jaar dat het betreffende vak gevolgd wordt. Studenten die een tweede studie volgen zijn dan in het nadeel. 'Dit is teleurstellend', zei Anne-Marie Leichsenring van de SGL-CSL-studentenfractie, tijdens de universiteitsraad maandag. Ze gaf een voorbeeld. 'Als een rechtenstudent ook bestuurskunde gaat studeren, dan heb je in het eerste bestuurskundejaar het vak inleiding recht, in het tweede jaar staats- en bestuursrecht. Tezamen zijn die vergelijkbaar met het rechtenvak inleiding staats- en bestuursrecht. Dus als de rechtenstudent dit vak al heeft gehaald, dan krijg je bij bestuurskunde vrijstellingen. Ik begrijp niet waarom deze dan niet meetelt voor het bsa.'
Maarten Jansen van personeelspartij PhDoc: 'Het beeld dat nu oprijst is van cavia's in een schoenendoos die over hindernissen heen moeten springen. Als iemand bewezen heeft dat hij het aan kan, vind ik het van de gekke dat in de tweede studie de regeling zo strikt wordt toegepast.'
Het gaat vaak om een gerelateerde studie, geschiktheid is dan al aangetoond, vindt Jansen. 'Ongelijke gevallen moet je niet gelijk behandelen. Dat gebeurt in deze regeling wel. Een student die een tweede studie volgt, is niet hetzelfde als iemand die één studie doet. Een vrijstelling, hoe klein ook, is heel plezierig.'
De voorgestelde regeling roept irritatie op. 'Het is erg onhandig voor studenten. Het verbaast me dat het college hier aan vasthoudt. Het leidt tot een onnodige vertrutting van het studieprogramma.'
De raad stelt voor om een onderscheid te maken tussen studenten die zijn weggestuurd bij een andere opleiding en hierdoor vrijstellingen hebben gekregen en studenten die vanwege een andere (tweede) studie vrijstellingen hebben gekregen. Voor de student die een tweede studie volgt, zal de bsa-eis namelijk zwaarder zijn als deze tweede- of derdejaarsvakken moet volgen om 45 punten te halen, terwijl gegeven vrijstellingen juist impliceren dat een student de betreffende vakken beheerst. Hiermee wordt het selecterend aspect van het eerstejaars-bsa ondermijnd en wordt het slechts een cijfermatige voortgangseis in plaats van een kwaliteitseis.
De raad is ook bezorgd over het plan van het college om het definitieve advies te vervroegen naar 15 augustus, twee weken eerder dan nu.VB

Deel dit bericht: