Strenger personeelbeleid bij b

5 September 2012

De Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen verscherpt het personeelsbeleid.

Net als de andere faculteiten wordt zij geconfronteerd met bezuinigingen op de eerste geldstroom – het geld dat ze direct van de universiteit krijgen. De oplossing ligt deels in het flexibeler maken van het personeelsbestand: 15 procent van de mensen zou een tijdelijke aanstelling moeten hebben; zodat er makkelijker gekrompen kan worden. Op papier voldoet de faculteit daar al aan, maar daarmee zou ze zich rijk rekenen. Zogeheten tenure trackers – veelbelovende jonge wetenschappers die, als ze hun beloftes waarmaken, hoogleraar mogen worden – tellen als flexibel, maar het is de bedoeling dat ze uiteindelijk vast worden.
De flexibiliteit zal dus vooral moeten komen uit het nieuw aan te stellen personeel. Met name postdocs zouden bij voorkeur via het universitaire uitzendbureau Jobmotion moeten worden aangesteld, volgens het faculteitsbestuur. Postdocs – en vooral de al wat oudere onderzoekers met een langer arbeidsverleden – brengen veel wachtgeld met zich mee als ze geen nieuwe aanstelling kunnen vinden. Dat kan soms zelfs oplopen tot een miljoen euro.
Ook de tenure trackers zelf zullen strenger tegen het licht gehouden worden. 'Het gaat er niet om dat je een belofte bent', legde decaan Sjoerd Verduyn Lunel uit tijdens de faculteitsraadvergadering van eind augustus. 'Je was immers al veelbelovend toen je binnenkwam. Heb je het ook waargemaakt?' BB

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

5 September 2012