Brief: Nuttige preparaten

Graag wil ik reageren op het artikel ‘Leven na de dood’ over de preparaten in het Anatomisch Museum van het Leids Universitair Medisch Centrum (Mare, 14 juni 2012), waarin wordt gesteld dat ‘de meeste achttiende eeuwse lichaamsdelen op sterk water weinig nut meer hebben voor het huidige medisch onderwijs’.Dit wil ik bestrijden. De collectie van het Anatomisch Museum is wel degelijk van waarde in het huidige onderwijs en heeft daarin een eigen plaats gekregen. De huidige studenten kunnen bijvoorbeeld kennismaken met ziekten die tegenwoordig in de westerse wereld nauwelijks meer voorkomen, maar nog wel bij immigranten of die in algemene zin in de Tropengeneeskunde van belang zijn. Daarnaast kunnen ze het natuurlijke beloop zien van ziekten die tegenwoordig door vroege behandeling niet meer zo ver komen.De collectie van het Anatomisch Museum wordt mede daarom al sinds 2007 in het onderwijs ingezet. Studenten in verschillende onderwijsblokken worden met behulp van mp4-tours door het museum geleid. Blokcoördinatoren en blokdocenten selecteren daarvoor preparaten die bij uitstek passen bij de lesstof in het onderwijsblok. Over deze preparaten spreken zij een begeleidende tekst in, eventueel met verdiepende vragen en passende afbeeldingen. Studenten kunnen vervolgens in kleine groepjes het museum in. Na afloop van deze tour volgt meestal nog een responsiecollege waarin de docent eventuele vragen over de getoonde preparaten kan beantwoorden.Met behulp van deze mediatours worden de oude en waardevolle preparaten op een educatieve manier ingezet in het moderne onderwijs. Tot groot genoegen van zowel docenten als studenten!

Alien Riedstra, Adviseur e-learning, onderwijs Expertise Centrum LUMC, Directoraat Onderwijs en OpleidingenLUMC

Deel dit bericht: