Brede bachelor blijft onzeker

Nieuw beleid bemoeilijkt invoering
5 September 2012

De invoering van de beleidsregel ‘doelmatigheid hoger onderwijs’, die staatssecretaris Halbe Zijlstra eind juni bekend maakte, heeft mogelijk gevolgen voor de invoering van de brede bachelor rondom taal, cultuur en media. Het plan is momenteel om de studies Frans, Duits en Italiaans daarin vanaf september 2014 samen te voegen.

Vorig collegejaar kwamen vooral studenten en docenten Frans hiertegen in verzet. Het faculteitsbestuur wilde toen desondanks voor de zomer een opzet voor de nieuwe bachelor ontwerpen.
'Het samenvoegen en verbreden van opleidingen mag nog wel,' verduidelijkte geesteswetenschappendecaan Wim van den Doel vorige week in de faculteitsraad. 'Maar alleen onder het regime van het protocol. Universiteiten mogen geen nieuwe opleidingen starten, tenzij die bijvoorbeeld erg gewenst zijn op de arbeidsmarkt.'
Ook moeten nieuwe opleidingen inspelen op een behoefte waarin nog niet wordt voorzien en passen bij het profiel van de onderwijsinstelling – zo wil Zijlstra de versplintering van het bestaande opleidingsaanbod tegengaan.
Opvallend is dat de staatssecretaris brede bachelorprogramma's juist als een oplossing ziet. 'De inzet moet zijn om te komen tot een reductie van het aanbod, sectorale afspraken over naamgeving van opleidingen en de invoering van meer brede bacheloropleidingen', schrijft hij in de beleidsregel.
Desondanks is de decaan voorzichtig. 'De ruimte voor vernieuwing is toch beperkter dan we dachten. In een opleiding, zoals de brede bachelor, moeten de oude opleidingen voldoende terug te vinden zijn, anders is er volgens de staatssecretaris sprake van een nieuwe opleiding.' En daarvoor zijn de regels dus juist strenger. Overigens hebben instellingen de mogelijkheid om samengevoegde brede opleidingen na drie jaar weer op te splitsen in de oorspronkelijke smallere opleidingen.
Faculteitsraadlid Marc Newsome is benieuwd wat nu concreet de gevolgen zullen zijn voor de invoering van de brede bachelor met de studies Frans, Duits en Italiaans in Leiden. Het plan is volgens het faculteitsbestuur in elk geval nog niet van de baan. Van den Doel: 'Wel zijn we ineens terug in een vroeger stadium terechtgekomen. We moeten de situatie nu eerst met de betrokken hoogleraren en instituten bespreken.'

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

5 September 2012