Alles moet.... (a) anders (b) zo blijven

Verplichte lectuur voor in het stemhokje
Door Thomas Blondeau

Studeren zo als je ouders deden of opstoten in de vaart der volkeren? Twee stemadviezen voor studenten.


Parodie op de verkiezingsposter van de VVD, gemaakt door de jongerenafdeling van de PvdA

Leyden, zoalsch het altyd al wasch

Stond je er ook van te kijken? De langstudeerboete (zie pagina 6) werd ingevoerd en studerend Nederland stond niet wekenlang op de barricades. Ook toen de daarover gevoerde rechtszaak in het voordeel van de overheid werd beslist, bleef het rustig in de straten. Zuur natuurlijk, en zeker omdat de mensen die dit besloten hebben, wel jarenlang hebben kunnen studeren in combinatie met verenigings- en vrijwilligerswerk.Hoe deze maatregel eruit zal zien na de coalitie is niet te voorspellen nu. Een volledige afschaffing dan wel handhaving van deze ingrijpende maatregel lijkt in beide geval uitgesloten. Als de VVD meeregeert, zal ze op dit punt nooit 180 graden draaien. En als dat niet gebeurt zullen de onderwijsinstellingen willen voorkomen dat de kosten dan op hen worden afgewenteld. CDA verklaarde dan weer onlangs van de langstudeerboete af te willen. Opmerkelijk, wat de christendemocraten hebben deze in belangrijke mate mede mogelijk gemaakt. Dat is te opzichtig flirtgedrag. Wie dus wil studeren zoals Rutte en Verhagen dat deden aan deze universiteit, doet er goed aan niet op hun partijen te stemmen. En hoe trots de premier ook mocht zijn op de mooie medaille-oogst in Londen, de topsportregeling sneuvelde onder zijn bewind. Bovendien ijveren de huidige regeringspartners al jaren voor leerrechten, een soort van onderwijsbonnen waarbij studenten colleges bij verschillende instellingen kunnen ‘shoppen’. Een verhoging van de marktwerking die echter altijd stukloopt op vallende regeringen en zelfs gecreëerde bureaucratische rompslomp. De PVV heeft in haar programma weinig aandacht voor hoger onderwijs, maar ze is samen met de SP wel een van de weinige partijen die de basisfinanciering in de bachelor ongemoeid laat. Gezien samenwerking tussen beide uitgesloten is, wordt het nooit meer echt zoals vroeger, omdat een vervanging van de basisbeurs door een sociaal leenstelsel ook bij de zogeheten ‘onderwijspartijen’ GroenLinks en D66 in de planning staat. Maar de links-liberalen en groenen investeren elk zo’n 2 miljard in het onderwijs en zijn daarmee financieel het meest begaan met uw opleiding. D66 en PvdA noemen expliciet het afschaffen van de duurdere tweede studie.Wie echt alles bij het oude wil houden, kan dus het best op Roemer stemmen. Die wil zelf niet weten van een verkorting van de OV-jaarkaart. Alleen is het maar de vraag hoelang de socialistische behoudendheid stand kan houden, gezien de stijgende studentenaantallen. Iets meer realiteitszin is te vinden bij Sap die dus de beurs afschaffen wil maar tevens pleit voor een verlaging van het collegegeld naar 1250 euro. Wie van zijn geweten niet anders mag dan voor een christelijke partij stemmen, heeft bij de ChristenUnie de beste kansen op zo min mogelijk verandering. Slob en de zijnen kunnen zich immers totaal niet vinden in een afschaffing van de basisbeurs voor bachelor en master. Wel willen ze de selectie aan de poort invoeren. Om daarbij ook te kijken naar je middelbareschoolcijfers sluiten ze niet uit. Leiden University of Excellence 2.0

Noem je het geen boete, maar een langstudeermaatregel? Wil je de universiteit zo snel mogelijk doorlopen op weg naar een baan? Dan kun je je stem het best gebruiken om Rutte zijn werk te laten afmaken.Hoewel staatssecretaris van Hoger Onderwijs Halbe Zijlstra (VVD) zijn hervormingen wat al te snel wilde doorvoeren, heeft hij het aangedurfd om een langslepend probleem aan te pakken. Niet alle universiteitsbestuurders zullen het even hard roepen maar voor het verkorten van de studieduur kunnen ze niet anders dan dankbaar zijn. Zijlstra heeft zichzelf niet geliefd gemaakt bij de kritische klasse maar heeft doorgezet. Dat mag beloond worden. Ook het afschaffen van de bijverdiengrens voor ondernemende studenten in het jaar van hun afstuderen, kan alleen maar toegejuicht worden.Een liberaal van de harde lijn die de overheid graag zo klein mogelijk houdt, kan beter nog even op zijn rode potlood kauwen vooraleer hij zijn vertrouwde vakje inkleurt. Want als Zijlstra zijn werk mag verderzetten, zal hij de invloed van de overheid net weer doen toenemen. Zo was hij voornemens om opleidingen tot bijvoorbeeld verplegers en onderwijzers goedkoper te maken als daar maatschappelijk behoefte toe is. Dat neigt naar planeconomie en verstoort de marktwerking. Verder naar rechts is voor de die hard liberaal geen optie in dit politieke bestel. De PVV heeft op het behoud van de basisbeurs na weinig plannen voor het hoger onderwijs. Of het moet zijn dat er geen hoofddoekjes voor het bord mogen staan en dat op ieder faculteitsgebouw een Nederlandse vlag moet wapperen.De breedgedragen ambitie van de middenpartijen om Nederland tot de meest competitieve kenniseconomieën van de wereld te laten behoren, veronderstelt mede een hechtere samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs. Daar heeft het CDA in de persoon van minister Verhagen al stappen toegenomen in deze bewindsperiode maar slechts op beperkte schaal. Dat CDA’er Van Haersma Buma tot terechte verbazing van Zijlstra de langstudeerboete wil afschaffen, getuigt van weinig doorzettingsvermogen. Wie onderwijs als de uitgelezen methode ziet om Nederland welvarend te houden, kan daarom een stem op grootinvesteerder D66 overwegen. Wie confessioneel stemmen wil voor hoger onderwijs met meer individuele verantwoordelijkheid voor de student, dient in het achterhoofd te houden dat de ChristenUnie voor de langstudeerboete én behoud van de basisbeurs is. De SGP ook, maar die is dan wel voor gedifferentieerde (en dus hogere) collegegelden voor de masterfase. Een op studenten toegespitste kieswijzer is te vinden op www.jongerenkieswijzer.nl, een initiatief van de studenten- en jongerenvakbonden

Deel dit bericht: