Ziekteverzuim universiteit stijgt

Kosten: 6,1 miljoen
20 Juni 2012

Het ziekteverzuim bij de universiteit is in 2011 flink gestegen. Dat blijkt uit de jaarrapportage van de afdeling Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM).

Vorig jaar lag het verzuim op 3,13 procent. In 2010 en de twee jaar daarvoor schommelde dat getal rond de 2,65. Het gaat dus om een toename van bijna een half procent. Het verzuim kost de universiteit 6,1 miljoen.
Volgens de dienst zijn er proefprojecten opgestart bij het bestuursbureau en de faculteit sociale wetenschappen om het verzuim effectiever terug te dringen.
Opvallend is dat het aantal langdurig zieken weer stijgt na een periode van daling. In 2011 waren er per 1000 medewerkers zes langer dan een jaar ziek. Van 2008-2010 waren dat er vier per duizend.
VGM schrijft dat veel bedrijven en instellingen, waaronder universiteiten, actief gezondheidsvoorlichting aanbieden die is gericht op is op ziektepreventie. Daarbij horen onder meer 'leefstijlinterventies' gericht op meer bewegen, stoppen met roken, minder alcohol en gezonde voeding. 'De Universiteit Leiden is terughoudend met dergelijke interventies, omdat die zich uitstrekken voorbij de grens van het privédomein.'
De dienst brengt ook de veiligheidsituatie in kaart. Het aantal meldingen van incidenten en ongevallen steeg licht. Maar dat betekent niet dat de universiteit steeds onveiliger wordt. De stijging is vooral het gevolg een verbeterd meldingssysteem. Dat is een stuk laagdrempeliger, aldus de dienst. Waardoor bijvoorbeeld ook de blauwe plek opgelopen op het universitaire sportveld wordt gemeld.
Als de reële meldingen van incidenten en ongevallen op een rijtje worden gezet, blijkt dat er sprake is van een daling. Bij de faculteit W&N gaat er het vaakst iets mis. Daar waren in 2011 14 meldingen, twee minder dan het jaar ervoor. Universiteitsbreed daalde het aantal meldingen van 28 in 2010 naar 12 in 2011.
De dienst haalt cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek aan. Die becijferen dat elk jaar ongeveer 2 procent van de werknemers in Nederland een ongeval meemaakt. Bij de universiteit is dat gemiddeld 0,9.VB

Deel dit bericht: