Mogelijk boete vanwege stufi-regeling

20 Juni 2012

Het Hof van Justitie van de EU in Luxemburg heeft Nederland op de vingers getikt. De regels voor meeneembare studiefinanciering die in 2007 zijn ingevoerd, zijn volgens de Europese rechtbank ‘discriminerend.’ Mogelijk volgt een boete als Nederland de regeling niet aanpakt.

Om in het buitenland te studeren, moet een student recht op studiefinanciering voor hoger onderwijs in Nederland hebben. Verder moet hij gedurende ten minste drie jaren van de zes jaren voorafgaand aan zijn inschrijving aan een buitenlandse instelling ook in Nederland verblijven. Deze zogeheten 3-uit-6-eis is ongeacht de nationaliteit van de student van toepassing.
De regeling werd door voormalig minister van onderwijs, Ronald Plasterk, bedacht om te verhinderen dat studenten uit andere EU-landen met Nederlandse stufi in eigen land gingen studeren.
De Europese commissie heeft kritiek op de regeling en vroeg het Hof zich over de kwestie te buigen. Nu ligt er een oordeel: Het Hof stelt dat de 3-uit-6-eis 'verkapte discriminatie van migrerende werknemers en hun gezinsleden oplevert.'
Het Hof merkt op dat in bepaalde gevallen er wel wetgeving mag bestaan die voor ongelijkheid voor EU inwoners zorgt. Maar een fundamentele vrijheid zoals het vrij verkeer van werknemers beperken mag alleen om legitiem nagestreefde doel te verwezenlijken en niet verder gaan dan noodzakelijk is voor het bereiken daarvan. Het Hof vindt dus dat Nederland te ver gaat.
Verder hebben de ambtenaren van Plasterk niet afdoende uitleg gegeven waarom er juist voor de betreffende regeling is gekozen.
Nederland kan een dwangsom opgelegd krijgen, als de regeling niet wordt aangepast. Dat is nu aan de Europese commissie.
Staatssecretaris voor het hoger onderwijs, Halbe Zijlstra, is de uitspraak van het Hof aan het bestuderen. VB

Deel dit bericht: