Nog geen besluit over opheffing studies

23 Mei 2012

De brede bachelor die in 2014 moet worden ingevoerd, zit nog in de ontwerpfase. Zo is er ook nog geen duidelijk welke bachelors worden opgeheven.

Een brief aan de opleidingsvoorzitters van de studies Frans, Duits en Italiaans, leidde een paar weken terug tot behoorlijk wat reacties. Promovendus Esfaindyar Daneshvar-Tehranizadeh plaatste toen op de Facebook-pagina Red de studie Franse Taal en Cultuur opgelucht het bericht dat de studie Frans de komende jaren in de huidige vorm blijft bestaan. Geesteswetenschappenassessor Arjen Liemburg liet weten dat er juist niets veranderd was. Het plan was namelijk nog altijd om de brede bachelor in september 2014 in te voeren. Inderdaad niet in september 2012, maar dat was nooit de bedoeling geweest.
Volgens Johan Rooryck, hoogleraar Frans, mogen beide berichten van enige nuance worden voorzien. 'In die brief die wij van het faculteitsbestuur ontvingen stond het volgende: "Langs deze weg wil het faculteitsbestuur nogmaals bevestigen dat er nog geen besluit is genomen uw opleidingen te laten opgaan in de brede BA, aangezien een beslissing hierover pas kan worden genomen nadat er een plan voor deze nieuwe BA-opleiding is uitgewerkt." Je gooit je oude schoenen nu eenmaal niet weg voor je nieuwe hebt. Wij menen dat dit betekent dat opheffing voorlopig nog niet aan de orde is. In een brief terug hebben we deze interpretatie toegelicht, maar daar hebben we geen reactie meer op ontvangen. We nemen dus aan dat het klopt.'
Een tweede reden, die ook in de brief wordt genoemd, is de zogenaamde doelmatigheidsregel van staatssecretaris Zijlstra. 'Het faculteitsbestuur heeft die regel alvast opgevat als het ruilen van drie opleidingen voor één. Maar of dat echt de bedoeling is, moet nog blijken. De inhoud van de regel is immers nog niet vastgesteld.'
Intussen werkt het faculteitsbestuur nog altijd hard aan het ontwerp van de brede bachelor. De deadline van dat ontwerp is 1 juli. Zijlstra's regel vormt daarbij volgens Liemburg geen struikelpunt. 'In een maand kan er nog veel gebeuren in Den Haag. En zo niet, dan is die regel pas van belang bij de uiteindelijke procedure. We richten ons nu alleen nog op de inhoud van de nieuwe opleiding.' MVW

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

23 Mei 2012