Ombudsvrouw kraakt geneeskundecommissie

9 Mei 2012

De ombudsfunctionaris voor studenten, Tineke Willemsen, heeft in 2011 meer klachten dan ooit van gehad. De ergernissen van studenten varieerden van privacyschending op het internet tot extreem langzaam nakijkgedrag.

Willemsen heeft felle kritiek op de Commissie Professioneel Gedrag die in 2010 door geneeskunde is ingesteld. Studenten die onprofessioneel gedrag vertonen, moeten door deze commissie worden begeleid, maar het is onduidelijk welke bevoegdheden de commissie heeft.

Op Blackboard staat volgens Willemsen dat de commissie geen bevoegdheden heeft om bijvoorbeeld een co-schap of studie stop te zetten. 'In de praktijk blijkt echter een melding bij de commissie door een docent voldoende te zijn om een student te verhinderen de studie voort te zetten', schrijft de ombudsfunctionaris. 'Met name in de co-assistentenfase heeft slechts één onvoldoende beoordeling van professioneel gedrag dit gevolg omdat de student niet in een ander co-schap geplaatst wordt zolang er geen gesprek met de commissie heeft plaats gevonden.' Daarin kan worden afgesproken dat de student eerst een bepaalde cursus of training moeten volgen voordat hij of zij de studie mag hervatten. Maar, zo schrijft de secretaris, 'voor studenten is het niet duidelijk wat de status van zo'n gesprek is.' De rechtsbescherming van de student is nu niet gewaarborgd. Er moet dan ook 'met spoed' een reglement voor de commissie opgesteld worden, vindt Willemsen.
In totaal werden er vorig jaar 99 klachten gemeld door 91 studenten. 'Een student diende zes klachten in, een andere student drie en een student twee', schrijft Willemsen. In 2010 kwamen er 89 klachten binnen. Studenten uit het buitenland zijn sterk oververtegenwoordigd onder de indieners, met maar liefst 21 procent. Klachten die te maken hebben met seksuele intimidatie en met discriminatie zijn uitgesloten van behandeling. Die zijn voor de vertrouwenspersonen.
De helft van alle klagers volgt een master. Volgens Willemsen zorgen sommige masters bij sociale wetenschappen en geneeskunde voor problemen. Bij deze studies is een stage verplicht. Het lukt studenten niet altijd om een stageplek te vinden en zij komen dan in de knel. Willemsen vindt dat de opleidingen het mogelijk moeten maken voor alle studenten om de master nominaal af te ronden. Veel klachten hebben betrekking op traag of verkeerd verlopende procedures: zoals de toelating, het opstellen van diploma's en het optreden van examencommissies. Ook sloom nakijkwerk door docenten is een bron van ergernis. Zo meldde een student dat een docent een heel jaar nodig had om een paper te beoordelen.
Verder noteerde de functionaris 13 klachten over onheuse bejegening van studenten door docenten, studieadviseur of ondersteunend medewerker dat als 'denigrerend' of 'onnodig grievend' werd ervaren. Ook kreeg Willemsen te maken met wat zij een geval 'privacyschending 2.0' noemt. Een studente werd door een facilitair medewerker die door zijn functie haar naam kende herhaaldelijk benaderd via Facebook. Willemsen is inmiddels opgevolgd door Jacqueline van Meerkerk. VB

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

9 Mei 2012