De harde knip wordt harder

Behalve bij ?zeer bijzondere omstandigheden?
9 Mei 2012

Bachelorstudenten die net niet genoeg punten halen om aan een master te mogen beginnen, kunnen vanaf volgend collegejaar niet meer gebruik maken van een algemene doorstroomregeling van hun faculteit.

Door Vincent Bongers Per september van dit jaar gaat landelijk de harde knip gehanteerd worden. Dat houdt in dat een student al zijn bachelorpunten moet halen voordat hij aan de master mag beginnen.
In Leiden was er al een tijdje een harde knip. Groepen studenten die aan bepaalde criteria voldeden, mochten echter wel door. Een afgewezen student liep anders al snel een flinke vertraging op, omdat het vaak niet mogelijk was om snel bepaalde bachelorvakken te herkansen.
De maatregel werd bedacht onder het ministerschap van Ronald Plasterk. Volgens hem merkten studenten het nauwelijks als ze overstapten naar een master. Studenten moeten zich van de minister een 'moment van heroverweging' inlassen. Het inmiddels demissionaire kabinet was enthousiast over het plan en voerde de regel uiteindelijk in.
Een afwijkende regeling voor een grote groep studenten opstellen, mag niet meer van Den Haag. Alleen op basis van 'zeer bijzondere omstandigheden' mag het faculteitsbestuur besluiten een student door te laten, schrijft het college van bestuur aan de universiteitsraad. Alleen individuele aanvragen zijn toegestaan. In bepaalde gevallen kan het faculteitsbestuur een 'op maat gesneden toelatingsregeling treffen'.
Ook komt er een nieuwe inschrijfregeling voor de masteropleidingen. Er komen twee instroommomenten: 1 september en 1 februari. Het is niet meer mogelijk om tussentijds in te stromen.
Dit maatregel is een gevolg van de langstudeerboete. De universiteit verwacht dat door de boete studenten zich in oktober nog willen inschrijven.'Studenten die een jaar de langstudeerboete willen ontlopen, schrijven zich uit in juli en dan pas in oktober weer in', legt universiteitsvoorlichter Caroline van Overbeeke uit.
De Dienst Uitvoering Onderwijs registreert in september of een student is ingeschreven en stelt vast of ze van de uit het oogpunt van de langstudeerregeling toegestane studieduur hebben gebruikt. 'De late inschrijvers worden niet meegeteld en dat scheelt hen een jaar in de totale studieduur. Bijkomend probleem is dat we, omdat deze studenten niet door het ministerie zijn meegeteld, ook geen rijksbijdrage voor hen ontvangen.' De universiteit besloot dan ook om de inschrijftermijn te verscherpen. 'We verwachten dat het ministerie nog wel met een oplossing komt voor de sluiproute maar we treffen zelf al maatregelen.'
Ook een voordeeltje voor inschrijvers met een buitenlands diploma verdwijnt. Zij krijgen de gemaakt administratiekosten voor de toelating tot een master niet meer terug.

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

9 Mei 2012