Studenten hekelen nota studiesucces

25 April 2012

Met alarmerende e-mails getiteld ‘Red Geesteswetenschappen’, een petitie en Facebookevents riepen studieverenigingen hun leden op om de faculteitsraad te bezoeken voor een punt dat aanvankelijk niet eens op de agenda stond: het dossier studiesucces.

Zitplaatsen waren er gistermiddag te weinig, waardoor faculteitsdecaan Wim van den Doel na het openen van de vergadering te midden van alle drukte even wankelde op zijn stoel. 'Deze is eigenlijk kapot, maar het was de laatste.' Commentaar op het plan was er des te meer.
Studentenraadslid Skander Mabrouk (LVS) bekritiseerde namens de studentenpartijen vooral de voorgestelde compensatieregeling, waarbij een propedeusediploma al behaald kan worden met vijftig van de zestig studiepunten, mits een aantal hoge cijfers de onvoldoendes compenseren. Ook tegen het zere been van de studenten is het voornemen om herkansingsmogelijkheden te beperken. De nota studiesucces motiveert dergelijke maatregelen met onderzoeken waaruit blijkt dat studenten beter presteren wanneer ze zich op minder zaken tegelijk hoeven te concentreren. Ook zou de wetenschap dat ze slechts één kans voor een tentamen krijgen, hun prestaties verhogen.
Studentenraadsleden en de aanwezige studieverenigingen erkennen het achterliggende probleem van vertraging en uitval bij geesteswetenschappenstudenten. Slechts zeventien procent haalt in drie jaar het bachelordiploma en slechts dertig procent van de studenten rondt een eenjarige master daadwerkelijk in die tijd af.
Maar de huidige plannen willen ze van tafel en ze wensen inspraak bij het bedenken van alternatieven. Mabrouk: 'De oplossing kan ook worden gezocht in meer persoonlijke begeleiding.'
Van den Doel wierp tegen dat er momenteel niet voor niets al sprake is van een 3.3-versie van het plan dat in september is opgezet: 'In de faculteitsraad is het wel degelijk voortdurend besproken.' Assessor Geesteswetenschappen Arjen Liemburg illustreerde de wens om meer inspraak bovendien, door te wijzen op een meedenkbijeenkomst voor studenten aanstaande dinsdag 1 mei, waarvoor zich nog maar vier studenten hebben aangemeld.
Studentenraadslid Marc Newsome (BeP) vindt de mate waarin tot nu toe, en waarschijnlijk ook op de meedenkbijeenkomst, naar studenten wordt geluisterd echter een wassen neus. 'We zien in de meest recente versie nog maar weinig terug van ons commentaar.' Faculteitsraadslid Eep Franken nuanceerde het geringe aantal aanmeldingen. Alleen studieverenigingsbesturen en studentenraadsleden kunnen zich daarvoor aanmelden. Een inhoudelijke reactie op de genoemde alternatieven wilde Van den Doel in mei pas geven, wanneer studiesucces alvast wel op de agenda staat. MVW

Deel dit bericht: