Geen extra bestuursmaanden

Verenigingen zijn boos
25 April 2012

In ruil voor stevige bezuinigingen zouden studenten- en studieverenigingen extra bestuursmaanden krijgen. Maar volgens het college is de pot leeg, bleek maandag tijdens de universiteitsraad.

'We hebben heel diep in ons eigen vlees gesneden', zegt Stijn van den Wijngaard, bestuurslid van de Plaatselijk Kamer voor Verenigingen (PKvV), over de onderhandelingen met het college over een nieuwe regeling bestuursmaanden. 'Er is echt flink bezuinigd. Maar we verwachtten naast heel veel zuur ook een beetje zoet. Nu blijkt het alleen heel veel zuur te zijn.'
De maanden zijn bevroren en de bestuurders zijn hun ov-vergoeding kwijtgeraakt. De beurzen zijn vastgesteld op 250 euro voor uitwonenden en 90 euro voor studenten die thuis wonen. De bedragen zijn bevroren en variabelen zijn uit de regeling gehaald.
Het college heeft een maximum van zeven ton ingesteld. Het gat tussen het totaal aan uitgaven in de nieuwe regeling en deze zeven ton zou op voet van 80/20 verdeeld worden tussen het Studieverenigingen Overleg Platform (StOP) en de PKvV.
Volgens de studenten is er nog wel geld beschikbaar. 'Hoe hoog het bedrag is, weten we niet. We vinden alleen wel dat het geld er moet komen. Tijdens de onderhandelingen is ons ook niet verteld dat er mogelijk geen extra bestuursmaanden zouden komen.'
De SGL-CSL studentenfractie in de universiteitsraad wilde maandag van het college weten hoe het nu zit. Volgens vicerector Simone Buitendijk is er vorig jaar 59 duizend euro meer uitgegeven aan bestuursmaanden dan de limiet van zeven ton. 'Er valt nu wel geld vrij door de nieuwe regeling. Maar als je dat bedrag er af haalt kom je toch weer rond de 700 duizend uit. We weten niet of er nog ruimte is voor extra maanden. We zeggen wel toe dat als het geld er wel is, het niet aan iets anders wordt uitgegeven.'
Volgens Tim Fleur van de SGL-CSL is nu ook het probleem dat de verenigingen geen inzicht krijgen over eventuele extra maanden. 'Het zou fijn zijn als er een schatting wordt gemaakt. Want anders kan het niet gebruikt worden waar het voor bedoeld is. Ik vind het vreemd dat de berekening nog niet gemaakt is.'
Buitendijk: 'Het lijkt vrij zeker dat er niet meer bestuursmaanden zijn. We gaan geen extra geld uitgeven dat er niet is.'
Fleur begrijpt niet hoe er geen geld over kan zijn. 'Ik snap het gewoon niet. Tijdens de onderhandelingen werd toch de indruk gewekt dat er ruimte was voor extra maanden.'
Volgens de vicevoorzitter van het college en financieel specialist Willem te Beest, zijn er vorig jaar al teveel middelen toegekend. 'En blijft er waarschijnlijk niets of heel weinig geld over voor de extra bestuursmaanden.'
Van den Wijngaard is het niet eens met de lezing van het college: 'Het is heel pijnlijk om te merken dat maar een deel van de onderhandelingsresultaten wordt uitgevoerd. En dat terwijl het juist zo'n hoopvolle samenwerking met het college was. Het was eigenlijk een handreiking voor niets.'

Deel dit bericht: