'Wat is het einddoel?'

Raad geeft een ?niet meer dan voorlopige go? voor alliantie

18 April 2012

De universiteitsraad heeft een positief advies gegeven over de notitie waarin de strategische alliantie tussen de universiteiten Leiden, Delft en Rotterdam wordt uitgewerkt. Maar de raad heeft ook kritiek.

Dat bleek maandag tijdens de raadsvergadering. Een aantal raadsleden waarschuwde het college dat de discussie over de samenwerking nog lang niet is gesloten en dat informatievoorziening beter moet.
'De discussie over het dossier is eigenlijk nog maar nauwelijks begonnen', zei André Maaskant van de SGL-CSL studentenfractie in de raad. 'Hoe ver willen we gaan met zo'n samenwerking? Wat is het einddoel? Daar is nog te weinig over gesproken.'
'Het advies is een "voorlopige go" om de plannen naar de staatssecretaris te kunnen sturen', zei fractiegenoot Tim Fleur. 'Niet meer dan dat.'
Staatssecretaris voor het hoger onderwijs Halbe Zijlstra wil voor 1 mei de prestatieafspraken van de universiteiten binnen hebben. Een speciale commissie buigt zich dan over deze plannen. De staatssecretaris wil dan ook weten hoe het met de samenwerkingsplannen staat.
'De alliantie biedt veel mogelijkheden en kansen, maar ook veel gevaren', aldus Fleur. 'Mijn fractie is compleet ontevreden over de informatievoorziening door het college. De sfeer wordt daar steeds negatiever over. We verzoeken dan ook het college met klem om na 1 mei dit dossier weer op te pakken en de medezeggenschap een eerlijke kans te geven. Juist nu kunnen we van nut zijn. We willen niet achter de kar aan lopen.'
Heel andere kritiek kwam er van Floske Spieksma, universitair docent aan het Mathematisch Instituut en lid van de personeelspartij Universitair Belang. 'Er is een groot verschil tussen papier en werkvloer als het om samenwerken gaat. Daar schuilt een gevaar in. Ik lees dan dat we misschien nauwer gaan samenwerken met Delft op het gebied van wiskunde. Er wordt zelfs gesproken over een gemeenschappelijk instituut. We werken al jaren samen met Delft op het gebied van onderwijs.'
Volgens Spieksma wordt die samenwerking gefrustreerd door steeds weer nieuwe plannen. 'Nu gaat Delft weer gebruik maken van een ander semestersysteem. Dat betekent dat ons gezamenlijk onderwijs bijzonder ingewikkeld gaat worden. Het kost veel energie om dat dan weer in goede banen te leiden.'
Spieksma vreest dan ook dat de werkvloer door de alliantie weer wordt geconfronteerd met veel veranderingen en dus extra werk.VB

Deel dit bericht: