Onduidelijkheid over bestuursmaanden

18 April 2012

De studentenfractie SGL-CSL heeft vragen aan het college van bestuur over het uitblijven van duidelijkheid over de verdeling van een deel van bestuursmaanden. In maart sloten de raad en het college een akkoord over de bestuursvergoeding.

Er werd fors ingeleverd door studie- en studentenverenigingen. De maanden zijn gefixeerd en de bestuurders zijn hun ov-vergoeding kwijtgeraakt. De beurzen zijn vastgesteld op 250 euro voor uitwonenden en 90 euro voor studenten die thuis wonen. De bedragen zijn bevroren en variabelen zijn uit de regeling gehaald.
'Dat is best ongunstig geweest', zegt Tim Fleur van SGL-CSL. 'Maar daar stond ook iets tegenover. Het idee was dat er daar meer bestuursmaanden voor terug zouden komen. Het college heeft een maximum van zeven ton ingesteld. Het verschil tussen het gefixeerde bedrag en de zeven ton op voet van 80/20 verdeeld worden tussen het Studieverenigingen Overleg Platform (StOP) en de Plaatselijke Kamer voor Verenigingen (PKvV).
'Maar de afdeling Studenten en Onderwijszaken (SOZ) wil geen schatting geven van het bedrag dat nog te verdelen is', aldus Fleur. Dus weten de verenigingen niet hoeveel maanden er nog te verdelen zijn. Zij kunnen dan ook geen gebruik maken van de mogelijkheid. En dat terwijl sommige verenigingen al nieuwe besturen aan het formeren zijn. Het is dus best nijpend.'
Jeroen 't Hart, directeur van SOZ, wil nog niet ingaan op de kwestie. 'Het is een rondvraag van de SGL-CSL. Het college reageert maandag.' VB

Deel dit bericht: