Rechten: politiek doet flauw

4 April 2012

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft de Leidse rechtenopleidingen goedgekeurd. Ook de andere universitaire rechtenstudies in Nederland zijn voor de komende zes jaar geaccrediteerd.

De staatssecretaris voor het hoger onderwijs, Halbe Zijlstra en de Tweede Kamer maken zich echter zorgen over de kwaliteit van de rechtenopleidingen in Nederland. Er wordt zelfs gesteld dat de sommige studies een 'genadezesje' hebben gekregen van de NVAO en op basis van de belofte op beterschap mogen blijven bestaan.
Zijlstra stuurde zelfs een brief naar de Tweede Kamer over de slechte staat waarin de opleidingen zouden verkeren. Hij noemt de staf-studentratio bij de opleidingen rechtsgeleerdheid aan de universiteiten 'zorgwekkend.' Ook is hij kritisch over de rendementen die de opleidingen behalen en vindt hij dat er te weinig contacturen zijn.
Het Leidse rechtenbestuur plaatst de nodige kanttekeningen bij de Haagse kritiek.
'We nemen de kritiek uiteraard heel serieus', zegt Pauline Schuyt, portefeuillehouder onderwijs. 'Maar we vinden het ook een beetje flauw van de politiek. We vinden het bijvoorbeeld niet kloppen dat Zijlstra en ook de Kamer alle opleidingen over een kam scheert.'
Schuyt is het ook niet eens met het beeld dat de Leidse rechtenopleiding de accreditatie met de hakken over de sloot heeft verkregen. 'Het stoort mij dat er wordt gesproken over een genadezesje. Ik steek mijn hand in het vuur voor deze visitatie en voor onze opleidingen. Een voldoende van de NVAO is niet hetzelfde als een zesje. Het betekent dat je voldoet aan alle eisen van de visitatiecommissie. Het predicaat 'goed' voor een opleiding is uitzonderlijk. We zijn gewoon geaccrediteerd.'
De lage staf-studentratio bij rechtenopleidingen, 1 staat tot 42, is volgens Schuyt goed te verklaren. 'Rechtenstudies ontvangen veel studenten, maar in vergelijking met bijvoorbeeld de bètafaculteit krijgen zij per student minder geld uit Den Haag.'
Deze verhouding wil het bestuur overigens graag verbeteren. 'Maar dan moet er ook meer geld beschikbaar worden gesteld.'
In ieder geval zet het rechtenbestuur zich in om het aantal contacturen te verhogen. Zijlstra wil dat er twaalf contacturen per week komen. Dat haalt de Leidse opleiding niet. Geld speelt hier een rol maar is niet het enige punt.
'De motivatie van studenten is ook belangrijk', aldus Schuyt. 'Er zijn vakken die veel contacturen aanbieden, maar daar maken studenten niet altijd gebruik van.' VB

Deel dit bericht: