Docenten klagen over loopbaanbeleid

Onduidelijkheid over criteria voor bevordering
4 April 2012

Vorig jaar kwam het faculteits-bestuur van Rechten met een loopbaannotitie voor het wetenschappelijk personeel. Maar medewerkers hebben daar niet veel van gemerkt

Dat zei raadslid en docent bedrijfswetenschappen, René Orij vorige week tijdens de raadsvergadering. Daar werd besproken in hoeverre dit beleid na één jaar is doorgedruppeld naar leidinggevenden. In de loopbaannotitie werden een jaar geleden criteria opgesteld waaraan medewerkers moeten voldoen om bevorderd te worden.
Medewerkers willen graag meer transparantie over de carrièremogelijkheden. 'Als er een thema is waarvan collega's zeggen: "Breng dat eens naar voren in de faculteitsraad", dan is dit wel absoluut nummer één,' zei universitair docent internationaal publiekrecht en raadslid Freya Baetens.
'Bij functioneringsgesprekken komt deze notitie nog slechts weinig aan bod, zodat het soms onduidelijk is aan welke voorwaarden medewerkers moeten voldoen om bevorderd te worden.'
Een aantal leidinggevenden vond de notitie zelfs een inmenging in hun bevoegdheden. Volgens Kees Pafort van het rechtenbestuur ligt er een evaluatie van het loopbaanbeleid klaar om binnenkort besproken te worden in de raad. Het beeld dat daar uit naar voren komt, is minder zwart.
'In deze evaluatie hebben we ook de vraag gesteld: Hoe leeft het beleid binnen de instituten? Dat blijkt zeer wisselend te zijn. We hebben tamelijk indringend aan de wetenschappelijke directeuren gevraagd of dit stuk nu bekend is of niet. En wordt er naar gehandeld? Daar kwam een gemêleerd beeld uit. In een aantal instituten wordt er mee gewerkt, en bij anderen niet.' Pafort legde ook uit dat het bestuur met het stuk slechts een 'richtinggevend kader' heeft geschapen, maar faculteitsbreed ziet hij meer bevorderingsaanvragen die goed gedocumenteerd en beredeneerd zijn.
'Aanvragen worden getoetst aan scherpe criteria. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat er mensen door de mazen van het net glippen terwijl ze niet voldoen aan de criteria.'
Hij benadrukte dat het bestuur het beleid ook 'tot in de haarvaten van de faculteit wil laten doorklinken, maar dat dat niet altijd lukt. Het is spijtig om te horen dat het personeelsbeleid nog niet overal aanslaat.' VB

Deel dit bericht: