?Samenvoegen is zaak van geesteswetenschappen zelf?

28 Maart 2012

Het college van bestuur staat positief tegen de plannen van de faculteit geesteswetenschappen om het opleidingsaanbod aan te passen. Of het een brede bachelor wordt, waarin Frans, Italiaans en Duits opgaan, is aan de faculteit. Wel acht het college de ‘kans groot’ dat bachelors in één taal verdwijnen.

Verschillende raadsleden viel het op dat het faculteitsbestuur van geesteswetenschappen weinig inhoudelijk inging op vragen van hun eigen faculteitsraad. Dit gebrekkig communiceren vond de universiteitsraad stuitend. Het college werd om hun lezing van het proces en de plannen gevraagd.‘Het is vooralsnog vooral een zaak van geesteswetenschappen zelf’, zei vice rector magnificus Simone Buitendijk. ‘Ook wat betreft de communicatie.’ Wel wilde het college wat ‘observaties’ uitspreken. ‘Het spijt ons ook dat een aantal opinies op deze manier in de krant zijn gekomen. Maar daar kunnen wij niet zo heel veel aan doen.’Volgens het college zijn de plannen van de faculteit om het opleidingsaanbod aan te passen ‘een goed idee.’ Maar kan zich nog niet in details uitspreken over de brede bachelor. Er ligt ook nog geen concreet plan.‘We stellen vast dat er op het gebied van Europese talen, in Nederland en ook in Leiden, een aantal dingen aan het gebeuren is. De toeloop van studenten naar een aantal talen neemt terug. Dat is jammer. Voornamelijk Duits en Italiaans maar ook Frans worden steeds kleiner.’Verder is er volgens het college sprake van een ander fenomeen. ‘De  wereld is aan het globaliseren. Daarom willen studenten zich minder vaak storten op één taal van de eerste dag van hun bachelor tot de laatste dag van hun master. De kans is groot dat een bachelor waar alleen Frans, Italiaans of Duits wordt gesproken, gaat verdwijnen.’‘Het is goed om over de toekomst van de talen na te denken’, zei Tim Fleur van de SGL-CSL studentenfractie. ‘Onze kritiek spitst zich voorlopig toe op de communicatie van het faculteitsbestuur naar hun raad en medewerkers.’ VB

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

28 Maart 2012