Bsa wordt twee keer 45

De universiteitsraad en het college van het bestuur zijn het - achter gesloten deuren - eens geworden over het nieuwe bsa dat vanaf september 2013 zal ingaan. Studenten moeten in het eerste jaar 45 punten halen en na twee studiejaren 90 punten hebben.

Taco van der EbDoor de prestatieafspraken moeten studenten meer gas geven.

Door Vincent Bongers

Het is dus mogelijk om bijvoorbeeld in het eerste jaar 55 punten te halen en in het tweede jaar 35. Wel moet in twee jaar de propedeuse binnen zijn.
Het college wilde eigenlijk 50 punten in het eerste en tweede jaar. De raad heeft daar wat van af weten te knabbelen.
Voor studenten die meer dan één opleiding willen doen, geldt het bsa voor iedere opleiding afzonderlijk.
Deeltijders dienen na twee jaar 60 punten te halen, waarvan 30 in het eerste. De propedeuse moet in drie jaar zijn behaald.

Dat is fors minder dan het college eerder voorstelde, namelijk 40 punten in het eerste en tweede jaar. En een propedeuse na twee jaar.

Dit blijkt uit een gezamenlijke reactie op het hoofdlijnenakkoord dat universiteitenvereniging VSNU en staatssecretaris voor het hoger onderwijs, Halbe Zijlstra, eerder dit jaar sloten.
Opvallend is dat de onderhandelingen over het bsa achter gesloten deuren hebben plaatsgevonden. Studenten, medewerkers en pers hebben dus geen zicht op het debat over een zeer belangrijke kwestie gehad.
Wordt de universitaire democratie hiermee niet geschaad? Universiteitsraadvoorzitter Jasmijn Mioch legt uit waarom voor deze tactiek is gekozen: ‘Het is zo’n belangrijke kwestie dat we eerst gezamenlijk standpunt wilden innemen. Er waren verschillende uitgangsposities waar we in een kleine groep achter gesloten deuren over wilden praten. Dan wordt er niet voor de bühne gesproken en kan iedereen alles openlijk bespreken. We wilden intern tot overeenstemming komen. Je zou het kunnen vergelijken met de onderhandelingen in het Catshuis.’
Zijlstra wil zeven procent van zijn budget aan prestatieafspraken verbinden. Voor 1 mei moeten de universiteiten een pakket aan maatregelen naar het ministerie sturen en een speciale commissie gaat die beoordelen. Rendementsafspraken maken onderdeel uit van het pakket.
Maar de staatssecretaris wil ook intakegesprekken mogelijk maken. Daarnaast wil hij dat er meer studenten excellent onderwijs gaan volgen. Verder is het de bedoeling dat elke student ten minste twaalf contacturen per week heeft.
Het bsa in het tweede jaar moet nog wel wettelijk worden vastgelegd. Dat geldt ook voor een aantal andere maatregelen. Zijlstra heeft dan ook haast om alles door de Tweede Kamer te jagen, zodat de plannen al in september 2013 uit kunnen worden uitgevoerd.
In de aprilcyclus van de raad spreekt over andere maatregelen in het pakket. De raad heeft adviesrecht over de plannen. Maar als door het pakket ook het instellingsplan van de universiteit wijzigt, dan heeft de raad daar in een later stadium wel instemmingsrecht over. Al is het onwaarschijnlijk dat ze dan zal tegenstemmen.

Deel dit bericht: