Felle kritiek op Geesteswetenschappen

Universiteitsraad ervaart houding bestuur als 'buitengewoon stuitend'

Door Vincent Bongers
21 Maart 2012

De universiteitsraad is kritisch over de plannen van de faculteit geesteswetenschappen om een brede bachelor in te voeren en de opleiding Frans daarin te laten opgaan. Daarnaast laakt de raad het gebrek aan communicatie.

De universiteitsraad kan de plannen van het faculteitsbestuur geesteswetenschappen om een brede bachelor in te voeren, waarin de opleiding Frans opgaat met Duits en Italiaans, nog niet beoordelen. Er ligt – tot hun ergernis - namelijk nog geen concreet voorstel.
Ondertussen kwalificeert de raad de houding van het faculteitsbestuur jegens haar eigen medezeggenschaporgaan en opleidingen als ‘buitengewoon stuitend’. Ook is er kritiek op het uitblijven van een inhoudelijk onderbouwing van de plannen. Dat bleek tijdens de universiteitsraad van maandag.
‘We wachten de plannen van het faculteitsbestuur af’, zei Fenne Bodrij van de BeP-LVS-studentenfractie. Ook wil de raad graag weten waar de faculteit zich op baseert. Waarom is een brede bachelor nu beter? De leden willen de feiten en cijfers zien waarop het faculteitsbestuur zich baseert. ‘We willen in ieder geval een stuk ontvangen waarin staat op grond van welke argumenten het bestuur hier voor kiest.’
Volgens de directeur van academische zaken, Hans van Dommele, is er ‘groen licht van de faculteitsraad om verder te gaan met het ontwikkelen van de plannen. Ik ga er van uit dat het faculteitsbestuur een goed onderbouwd stuk naar het college stuurt.’
Tijdens de faculteitsraadsvergadering vorige week woensdag waren verschillende universiteitsraadleden aanwezig. ‘Die hebben toen een ander beeld gekregen’, aldus Bodrij. ‘Zij hebben een zeer kritische raad gezien.’
Maarten Jansen van promovendipartij PhDoc was het daar mee eens. ‘Mijn indruk is dat er geen sprake is van groen licht. Dat kan ook niet omdat de faculteitsraad, net als wij, zit te wachten op concrete plannen.’
Jansen zei verder niet ‘vrolijk te worden van dit dossier. Inhoudelijk niet, maar ook het proces verloopt niet goed. De faculteitsraad stelt vragen aan het bestuur, maar krijgt geen informatie. Het bestuur heeft helemaal geen positieve houding. Zij gaan niet in op inhoudelijke argumenten van de raad. Het college moet scherp opletten of er wel naar de medezeggenschap wordt geluisterd, anders moeten wij op de rem trappen.’
Ook vindt Jansen dat het college nu al moet reageren op de plannen. ‘Dit past in een landelijke discussie over de profilering van universiteiten. De staatssecretaris wil dat niet alle universiteiten hetzelfde doen. In dat kader zou het opheffen van Frans tegen die specialisering ingaan. Het college moet hier zijn mening over geven.’
Tim Fleur van de studentenfractie SGL-CSL was zeer kritisch over de manier van doen van het faculteitsbestuur. ‘De communicatie van het faculteitsbestuur naar haar raad is buitengewoon stuitend. Het bestuur geeft geen inhoudelijk weerwoord.’
Fleur vertelde verder dat hij zich ‘fris geschoren en capuchontrui dragend’ als potentiële eerstejaars Frans had voorgedaan op een open dag van de universiteit. ‘Ik hoorde daar een prachtig verhaal waarom ik in Leiden Frans moest gaan studeren. Er werd gezegd dat er juist hier geen brede bachelor is en dat er vanaf dag één Frans wordt gesproken. Ondertussen krijg ik in mijn mailbox stukken dat er juist een brede bachelor komt. Dat stuit me gigantisch tegen de borst.’

Deel dit bericht: